Napuštenom i promrzlom janjetu topli dom pružila je Doris Sabalić

Veliku pažnju izazvali su članci objavljeni po portalima o tome kako se traži udomitelj za napušteno janje.

Zadarskom azilu ovo je stvorilo komplikacije budući da se velik broj ljudi raspitivao o janjetu.

Stoga se na Facebook stranici Zadarskog azila javila Doris Sabalić, te napisala kako su ona i njena obitelj zbrinuli janje.

“Janje je bilo poklon jednoj osobi, no ona se nije brinula o njemu. Ostavljen je vani sam i na hladnoći. Ja sam preuzela brigu i janje će imati lijep život. Neće završiti kao obrok.” – napisala je Doris Sabalić.