NAUČITE TURSKI JEZIK Tečaj počinje u listopadu! NAUČITE TURSKI JEZIK Tečaj počinje u listopadu!
Udruga hrvatsko-turskog prijateljstva Zadar organizira početni tečaj suvremenoga turskog jezika koji će početi u tijeku listopada. Svi zainteresirani za učenje ovog sve popularnijeg stranog... NAUČITE TURSKI JEZIK Tečaj počinje u listopadu!

Udruga hrvatsko-turskog prijateljstva Zadar organizira početni tečaj suvremenoga turskog jezika koji će početi u tijeku listopada.

Svi zainteresirani za učenje ovog sve popularnijeg stranog jezika (učenici, studenti, građani) mogu se prijaviti na pohađanje tečaja u trajanju od 20 školskih sati nastave, u tijeku kojih će se obraditi gradivo koje obuhvaća osnove konverzacije na turskom jeziku kroz tri glagolska vremena (prezent, perfekt i futur).

Prijave se šalju zaključno do 25. rujna putem e-maila na adresu udruge uhtpzd@gmail.com, a u prijavi treba navesti ime i prezime, godinu rođenja i status (npr. učenik, student, zaposlen, nezaposlen).

Na tečaj će biti upisano najviše 20 polaznika i to po redoslijedu prispjelih prijava, a svi će zainteresirani polaznici na svoje e-mail adrese dobiti upute i sve potrebne informacije o uvjetima pohađanja tečaja.