NOVA RADNA MJESTA U BOLNICI: Traže se medicinske sestre, primalje, tajnica, ekonomist… NOVA RADNA MJESTA U BOLNICI: Traže se medicinske sestre, primalje, tajnica, ekonomist…
Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Zadar i članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br.... NOVA RADNA MJESTA U BOLNICI: Traže se medicinske sestre, primalje, tajnica, ekonomist…

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Zadar i članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12), sanacijska upraviteljica Opće bolnice Zadar, dana 09.03.2016. godine raspisuje

N A T J E Č A J

 

1. Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

– prvostupnica sestrinstva m/ž – 2 izvršitelja

Uvjeti:
– stručni studij sestrinstva
– položen stručni ispit za prvostupnicu sestrinstva

2. Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

– medicinska sestra – m/ž – 7 izvršitelja

Uvjeti:
– završena srednja stručna sprema za medicinsku sestru/ tehničara
– položen stručni ispit za medicinsku sestru/tehničara

3. Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

– primalja – m/ž – 2 izvršitelja

Uvjeti:
– završena srednja stručna sprema za primalju
– položen stručni ispit za primalju

Ponudi za gore navedena radna mjesta treba priložiti: zamolbu, životopis, presliku dokaza o završenom školovanju, presliku odobrenja za samostalni rad, presliku domovnice,presliku rodnog lista, presliku potvrde o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci).

4. Za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

– prvostupnik zaštite na radu – m/ž ( položen stručni ispit zaštite od požara) – 1 izvršitelj

-administrator – m/ž (sss ekonomskog ili upravnog smjera) – 1 izvršitelj

-magistar ekonomije – m/ž – 1 izvršitelj

Ponudi treba priložiti: zamolbu, životopis, dokaz o završenom školovanju (svjedožba/diploma), domovnica, rodni list, potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci), potvrdu o ploženom ispitu zaštite od požara (za prvostupnike zaštite na radu)
Kandidati s kojima će se obaviti razgovor biti će obaviješteni putem e-maila, a o odabranim kandidatima putem web stranice Bolnice (www.bolnica-zadar.hr).

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Opća bolnica Zadar, 23000 Zadar, Bože Peričića 5, s naznakom: «Za natječaj – radni odnos na određeno vrijeme» ili «Za stručno osposobljavanje za rad»

Mole se kandidati da prilože preslike tražene dokumentacije jer se ista ne vraća osim po osobnom zahtjevu i to u roku od 30 dana od dana objave odluke.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.