NOVOSELOVIĆ: Krađe vode treba prijaviti policiji, a ne plaćati privatnu detektivsku agenciju!

Na aktualnom satu sjednice Gradskog vijeća Grada Zadra, vijećnik SDP-a Antun Novoselović postavio je pitanje vezano za problem krađe vode s kojom se suočava gradska tvrtka Vodovod d.o.o.

“Ništa se ne radi da se smanje gubici. Matek ovih dana kaže da 30 posto su gubici, a ostalo da su krađe. Zanima me je li se na Vijeću za prevenciju raspravljalo. Želim i da mi se pismeno dostavi koliko je policiji bilo prijavljeno kaznenih djela krađe vode posljednjih godina. Detektivska agencija nema tu što raditi. Kaznena djela krađe rješava policija.” – kazao je Novoselović.

Gradonačelnik Kalmeta mu je odgovorio da nema točan podatak o prijavljenim krađama, te da će mu pismenim putem naknadno odgovoriti.