Od 1. listopada nove mjere potpore zadarskim obrtnicima i poduzetnicima

Gradskom vijeću na donošenje stižu odluke o korištenju javnih površina bez naknade, novom smanjenju zakupa poslovnih prostora i subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite za očuvanje likvidnosti i nova ulaganja

Nakon više sastanaka radnih skupina koje su činili predstavnici HGK Županijske komore Zadar, Obrtničke komore Zadarske županije i zadarske gradske uprave tijekom protekla dva mjeseca, u srijedu je u Gradskoj upravi održan radni sastanak na temu donošenja novih mjera Grada Zadra namijenjenih potpori zadarskom gospodarstvu u prevladavanju štetnih posljedica na poslovanje uzrokovanih epidemijom virusa COVID-19.
Rezimirajući dosadašnje razgovore na navedenu temu, direktor Gospodarske komore Zadarske županije Denis Ikić istaknuo je realnost lošeg poslovanja zadarskih obrtnika i poduzetnika te istaknuo kako dosadašnja suradnja predstavnika zadarskih gospodarstvenika i obrtnika s gradskom upravom ukazuje na povjerenje i zajednička nastojanja u prevladavanju aktualne krize. Predsjednik HOK Stjepan Knežević podsjetio je na mjere gradske uprave tijekom proljeća koje su konkretno pomogle poslovnim subjektima. Ali, s obzirom na rezultate turističke sezone, naveo je, ta pomoć je i dalje nužna.
U paketu prijedloga novih mjera zadarskih gospodarstvenika i obrtnika navedeno je smanjenje zakupa poslovnih prostora i javnih površina, smanjenje cijene komunalne naknade, isplata novčane pomoći razmjerno padu prometa.
Dukić: novim mjerama pomoći nastavljamo snažiti partnerstvo
Zahvaljujući na suradnji u pripremi novih mjera potpora Grada Zadra gospodarstvenicima, gradonačelnik Dukić sugovornike je upoznao s posljedicama sveobuhvatnih učinaka korona krize na gradski proračun.
– Dosadašnje gradske mjere potpore gospodarstvu, kojima treba pribrojiti i smanjenje poreza na dohodak, kao i potpore bolnici, roditeljima djece vrtićkog uzrasta, socijalno ugroženim sugrađanima… rezultirali su smanjenjem planiranog proračuna za 30 milijuna kuna, a završetak godine još je daleko. Moramo se suočiti i s izazovima u kreiranju proračuna za 2021. godinu s obzirom na najavljene izmjene poreznih politika na razini države, a koje se odnose na najavu ukidanja poreza na promet nekretnina i smanjenje stopa poreza na dohodak, prema kojima procjenjujemo smanjenje prihoda od 72 milijuna kuna u proračunu za 2021. godinu. No, isto tako, nama je cilj održavanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta. Zato smo definirali realne mogućnosti za provođenje novih mjera u idućem razdoblju – kazao je Dukić i zaključio kako Gradska uprava želi i dalje snažiti partnerstvo s realnim sektorom. Stoga, naveo je, Grad Zadar nije odustao od planiranih investicija u ovoj i idućoj godini vrijednih 393 milijuna kuna. – Imamo osigurana sredstva iz EU fondova, a ukupni iznos bit će od velike pomoći održavanju građevinskog sektora i svih srodnih djelatnosti – zaključio je gradonačelnik.
U tom smislu resorni gradski upravni odjeli pripremili su prijedloge novih akata za donošenje na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća, a odnose se na mjere oslobađanja i smanjenja plaćanja naknada za korištenje poslovnih prostora i javnih površina te subvencioniranja poslovnih kreditnih linija.
Zakup poslovnih prostora niži 50 i 25 posto, štekati besplatni
Konkretno, u razdoblju od 1. listopada 2020. do 31. ožujka 2021. godine Grad Zadar planira smanjiti visinu zakupnine poslovnih prostora u visini od 25 i 50 posto, i to na način da će s 50 posto osloboditi sve zakupce poslovnih prostora koji svoju djelatnost obavljaju u poslovnim prostorima neprekidno tijekom cijele godine. Smanjenje iznosa zakupa od 25 posto primjenjivat će se za sve ostale zakupce. Posebno, tradicijski obrti u istom razdoblju bit će oslobođeni plaćanja zakupnine u potpunosti.
Gradskom vijeću predložit će se i mjera kojom se razdoblju od 1. listopada 2020. do 31. ožujka 2021. godine u cijelosti oslobađaju od plaćanja zakupa javne površine svi zakupci javnih površina za postavu ugostiteljskih stolova i sjedalica ispred ugostiteljskih objekata. Ovom mjerom, naglašeno je na sastanku, s obzirom na opće epidemiološko stanje, olakšava se obavljanje djelatnosti u kojima je zahtjevno provoditi socijalnu distancu.
Obje mjere moći će ostvariti svi zakupci poslovnih prostora i javnih površina ukoliko imaju podmirene sve dospjele obveze za zakup prema Gradu Zadru nastale do 16. ožujka, a s rokom podmirenja do 30. rujna ove godine.
Predloženu isplatu novčane pomoći razmjerno padu prometa, s obzirom na znatno smanjenje prihoda u proračunu, gradska uprava nije u mogućnosti provesti. Zato je pripremila je novi program subvencioniranja poslovnih kredita kao ciljanu i sveobuhvatnu mjeru neposredne financijske pomoći.
Za nove programe subvencioniranja kamata za poduzetničke kredite 9,5 milijuna kuna
Nova mjera potpore gospodarstvenicima na području Grada Zadra je Program kreditiranja poduzetništva i obrtništva putem subvencioniranja kamatne stope kredita za očuvanje likvidnosti. Ovaj oblik potpore namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima te obrtnicima s područja Grada Zadra za financiranje tekućeg poslovanja. Navedena kreditna linija na raspolaganju je potencijalnim korisnicima na rok od 3 godine s uključenim počekom od godine dana, visina subvencije Grada Zadra iznosit će 1 postotni bod fiksno godišnje, a ukupni kreditni potencijal ove mjere je 450 milijuna kuna. Za tu namjenu Grad Zadar osigurat će u proračunu ukupno 4,5 milijuna kuna.
Kroz Program kreditiranja poduzetništva i obrtništva putem subvencioniranja kamata kredita za investicije Grad Zadar osigurat će ukupno 5 milijuna kuna. Namjena kredita je kupnja, izgradnja, uređenje, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata. Visina subvencije Grada Zadra iznosit će 1 postotni bod fiksno godišnje.
Raspravljajući o prijedlogu smanjenja plaćanja komunalne naknade naglašeno je kako je riječ o namjenskim sredstvima za uređenje i održavanje javnih površina, zelenih površina, dječjih igrališta, prometnica, plaža, javne rasvjete, poslova prikupljanja i zbrinjavanja otpada, održavanja sustava odvodnje…
-Pozdravljamo drugi paket mjera koje je grad na osnovi prijedloga obiju komora u mogućnosti donijeti, kako bi olakšao poslovanje pogođenih poduzetnika u budućem razdoblju. Žao nam je da se prijedlog o smanjenju komunalne naknade nije prihvatio, jer je to mjera koja bi olakšala poslovanje za veliki dio poduzetnika pogođenih krizom, tim više to je dopunom Zakona o komunalnom gospodarstvu to omogućeno lokanim samoupravama – kazao je direktor zadarske gospodarske komore Denis Ikić.
-Smanjenjem ili oslobađanjem ove naknade postojeća razina komunalnog održavanja i opremanja bila bi neodrživa. To bi u konačnici dovelo do znatnog smanjenja komunalnog standarda, a posredno i nestabilnosti poslovanja gradskih komunalnih tvrtki. Sve gradske komunalne tvrtke redovito obavljaju svoje poslove i građani imaju pravo na postignuti komunalni standard. Uz to, ova kriza utjecala je i na smanjenje prihoda većine tih tvrtki – objašnjeno je na sastanku te naglašeno kako neće biti donošenja odluka o retrogradnom oslobađanju plaćanja pristiglih obveza.