OD 25. STUDENOG DO 2. PROSINCA Prostorni plan Zadra ponovo na javnom uvidu

Building in Zadar, Narodni trg

Od 25. studenoga do 2. prosinca u prizemlju zgrade Gradske uprave na Narodnom trgu na javnom uvidu bit će prijedlog trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra. Naime, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra objavio je Javnu raspravu o prijedlogu III izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Zadra, s tim da se javno izlaganje održava 1. prosinca ove godine, u 10 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra na Narodnom trgu.

Za vrijeme javnog uvida grafički i tekstualni dio Prijedloga III Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra biti će objavljen i na internetskoj stranici Grada Zadra (www.grad-zadar.hr).

Nakon isteka javnog uvida, do 4. prosinca još je otvoren rok za pismena očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog III Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra. Ista se zaprimaju na protokol Grada Zadra, naslovljena na Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Narodni trg 1, Zadar.