U ponedjeljak, 21. prosinca 2015. godine župan Stipe Zrilić održao je 37. sjednicu kolegija na kojoj je prihvatio prijedloge odluka koje su izravno vezane...

U ponedjeljak, 21. prosinca 2015. godine župan Stipe Zrilić održao je 37. sjednicu kolegija na kojoj je prihvatio prijedloge odluka koje su izravno vezane uz izvršenje Proračuna za 2015. godinu.
Uz ostalo donesena je Odluka o odobrenju potpora iz područja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja za 2015. godinu za 11 korisnika u iznosu od 216.146,81 kuna. Župan je donio Odluku o sufinanciranju energetske obnove obiteljskih kuća u Zadarskoj županiji u 2015. godini. Od 47 podnositelja prijave 29 ih je ostvarilo uvjete za subvenciju Zadarske županije. Ukupna vrijednost radova prema dostavljenim računima za 29 podnositelja prijave iznosi 2.634.863,21 kuna od čega Fond sudjeluje sa iznosom od 1.574.320,86 kuna ili 59,75%, dok udio Zadarske županije iznosi 211.971,49 kuna ili 8,04 %. Ostatak troškova snose podnositelji prijave.
Na Kolegiju je donesena Odluka o rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave koje su zatražile pomoć u sufinanciranju izrade projektne dokumentacije i izgradnje komunalne infrastrukture; Općini Lišane Ostrovičke odobren je iznos od 40.000,00 kn za izgradnju „pristupnog puta“ za višenamjensku zgradu društvenih djelatnosti u mjestu Lišane Ostrovičke, Općini Polača iznos od 40.000,00 kn za radove na proširenju prometnice , Općini Novigrad iznos od 60.000,00 kn za radove na izgradnji javne rasvjete za Novo naselje Paljuv, Općini Škabrnja iznos od 40.000,00 kn za projekt izgradnje općinske zgrade s Memorijalnim centrom, Općini Kali iznosu od 20.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju javne rasvjete u Općini Kali, Općini Posedarje iznos od 50.000,00 kn za izgradnju javne rasvjete na nerazvrstanoj cesti u Posedarju, predio Bolići-Čiker, Općini Galovac iznos od 30.000,00 kn za sanaciju nerazvrstanih cesta u mjestu Galovac, Općini Gračac iznos od 40.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije za projekt modernizacije sustava javne rasvjete na području općine Gračac, Općini Sveti Filip i Jakov iznos od 40.000,00 kuna za izradu Glavnog projekta nerazvrstane prometnice Krč u Turnju u dužini od 850 m sa sustavom fekalne odvodnje i javne rasvjete, Općini Pašman odobreno je 25.000,00 kn za provedbu energetskog pregleda javne rasvjete, Općini Povljana iznos od 30.000,00 kn za provedbu energetskog pregleda javne rasvjete i Općini Zemunik Donji iznos od 40.000,00 kn za monterske radove na izgradnji javnog sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.
Na kolegiju župana odobrena su sredstva i za izradu katastra nekretnina na području Općine Polača, za katastarsku izmjeru i obnovu zemljišnih knjiga na području Općine Galovac te za izradu katastra nekretnina na području Općine Posedarje. Općini Pašman odobreno je 30.000 kuna za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije uređenja šetnice Dobropoljana . Županijskoj lučkoj upravi Zadar odobren je iznos od 820.281,09 kuna za sufinanciranje radova u luci Tkon, luci od županijskog značaja otvorenoj za javni promet. Ovoj je županijskoj ustanovi za sufinanciranje pomorsko-građevinskih radova u luci otvorenoj za javni promet od lokalnog značaja Jazine, kod ŠRD Zubatac odobreno 832.758,57 kuna, a za sufinanciranje radova na sanaciji luke otvorene za javni promet od lokalnog značaja Mandre, Općina Kolan iznos od 550.000,00 kuna.
Župan je također donio rješenje o imenovanju zapovjednika, zamjenika zapovjednika, članova i zamjenika članova Operativnog centra Zadarske županije za provedbu Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Zadarskoj županiji . Alen Rukavina, lučki kapetan Lučke kapetanije Zadar, imenovan je zapovjednikom Operativnog centra Zadarske županije za provedbu Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Zadarskoj županiji , a Senka Marević, voditeljica Odjela za pomorsku i aerodromsku policiju Policijske uprave zadarske, zamjenicom zapovjednika Operativnog centra.