Održana posljednja sjednica Županijske skupštine u ovoj godini

U petak, 9. prosinca održana je 23. sjednica Županijske skupštine, ujedno i posljednja u ovoj godini.

Nakon Aktualnog sata u kojem su vijećnici postavljali pitanja, vijećnici su usvojili izmjene u Poslovniku Županijske skupštine. Izmjene se odnose na uvođenje elektroničkih sjednica. S ovim projektom Zadarska županija nastavlja s aktivnostima vezanim za informatizaciju svojih poslovnih procesa koje kontinuirano provodi proteklih nekoliko godina(e-sjednica kolegija župana, e-pisarnica, službeni glasnik on line itd..)
Trenutno se proces pripreme sjednica odvija na način da se materijali u papirnatom obliku dostavljaju osobno na kućnu adresu ukupno 35 od 42 vijećnika koliko broji sadašnji saziv Županijske skupštine, dok je samo 7 vijećnika zatražilo dostavu materijala isključivo u digitalnom obliku. zupanijska-skupstina-800x450Sadašnji poslovni proces uzrokuje veliku potrošnju papira i tonera te troškove pakiranja i dostave. Poseban problem je jednokratna uporaba pripremljenih materijala koji se koristi samo za potrebe održavanja zakazane sjednice, dok se nakon održavanja sjednice uglavnom bacaju i tako izvjesno neekološki „zbrinjavaju“ (npr. bacanjem u nerazvrstani otpad). Cilj koji se želi postići uvođenjem e-sjednice je racionalizacija troškova i veća učinkovitost u procesu pripreme i održavanja sjednica, smanjen broj radnih sati utrošenih u pripremu sjednica, veća transparentnost rada Skupštine i njenih radnih tijela. Posebno se naglašava ostvarenje ekološki osviještenog poslovanja kroz smanjenu potrošnju papira, prestanak upotrebe kopirnih strojeva i „fizičke“ dostave materijala.

Bagatelna nabava softwarea, tablet računala i potrebne wi-fi bežične mreže je u tijeku, a procjena ukupnog jednokratnog troška iznosi 124.000,00 kuna. Procjena financijskih ušteda u pripremi sjednica na razini jednogodišnjeg razdoblja iznosi u materijalnim troškovima papira, tonera, poštarine i sl. cca 45.000,00 kn i u troškovima plaća za potreban broj radnih sati 15.000,00 kn, odnosno ukupno cca 60.000,00 kuna na razini jedne proračunske godine.

Usvojeni rebalans ovogodišnjeg i proračun za iduću godinu

Većinom glasova prihvaćen je proračun za 2017. Godinu u iznosu od 895.000.000,00 kuna što je povećanje od 10% u odnosu na prolu godinu. Povećanje proračuna u idućoj godini uglavnom se odnosi na investicijsko ulaganje projekta za koja se sredstva očekuju iz EU fondova, i to izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i izgradnja sustava navodnjavanja.
Vijećnici Županijske skupštine prihvatili su druge izmjene i dopune proračuna u iznosu od 824.650.000,00 kuna što je za 2% više u odnosu na prethodni plan. Izmjene se uglavnom odnose na povećanje od općih prihoda, višak prihoda poslovanja, prihoda za posebne namjene, pomoći iz državnog proračuna i tekuće donacije uz istodobno smanjenje prihoda po osnovi pomoći iz EU fondova, vlastitih prihoda korisnika i primitaka od financijske imovine.

Program rada za 2017 i Razvojni projekti

Prihvaćen je i Program rada za 2017. Godinu koji  je kako je kazao župan Stipe Zrilić „dobar okvir za nastavak rada regionalne samouprave u kojem ćemo ispuniti zakonom propisanu ulogu“ na najbolji mogući način, odnosno koliko nam financijske mogućnosti to dopuštaju. Župan je istaknuo da je Županija kroz svoju kadrovsku strukturu i svoje razvojne agencije  dobro organizirana, ali i činjenicu da su Županije u financijskom pogledu podkapacitirane.
Vijećnici su prihvatili Razvojne projekte Zadarske županije planirane u proračunu za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu, a čije pojedinačne vrijednosti prelaze milijun kuna. To  su : Centar novih tehnologija (CeNT) – specijalizirani poduzetnički inkubator, Centar kompetencija za preradu ribe i voća – Plavo zeleni centar , Centar kreativne industrije – specijalizirani poduzetnički inkubator, Sustav navodnjavanja Baštica II faza – podsustav Smilčić, Sustav navodnjavanja Lišansko polje I faza – područje Žažvić, Razminiranje poljoprivrednog zemljišta , Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti, Oglašavanja Zadarske turističke regije u promotivnim kampanjama niskotarifne aviokompanije Ryanair, Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju Opće bolnice te adaptacijom i opremanjem Dnevne bolnice Službe za kirurgiju i  Multifunkcionalni dom „Mazin“.
Na današnjoj sjednici prihvaćeni su i Financijski plan Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu, Izvještaj o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja luka i Financijskog plana Županijske lučke uprave Zadar za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine.

Vijećnici su također dali  suglasnost za izdavanje Zadužnice kao jamstva za isplatu predujma za ulaganje u razminiranje poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 3.667.791,58 HRK.