Održana treća sjednica Skupštine Turističke zajednice grada Zadra

Turistička zajednica grada Zadra današnjim danom zaključila je treću elektronsku sjednicu Skupštine Turističke zajednice grada Zadra kojom je predsjedao predsjednik Turističke zajednice grada Zadra, gospodin Branko Dukić. Od ukupno 21 članova Skupštine TZG Zadra, sjednici je nazočilo njih 17 te prema usvojenom dnevnom redu, članovi Skupštine jednoglasno su usvojili Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2020. godinu, Izvješće o izvršenju Programa rada s financijskim izvješćem za 2020. godinu te Izvješće neovisnog revizora o stručnom nadzoru nad radom TZ grada Zadra za 2020. godinu.
Izvješće o izvršenju Programa rada s financijskim izvješćem za 2020. predstavlja prikaz ostvarenih aktivnosti tijekom 2020. godine u skladu s izmjenama i dopunama Programa rada i odlukama tijela Zajednice unatoč reduciranim aktivnostima uslijed globalnih okolnosti krize uzrokovane pandemijom koronavirusa.
Unatoč smanjenju prihoda i neizvjesnoj godini, Turistička zajednica grada Zadra realizirala je zadaće i aktivnosti te intenzivno surađivala i komunicirala s iznajmljivačima i subjektima privatnog i javnog sektora.
Iz izglasane dokumentacije za 2020. godinu proizlazi da su ukupni prihodi ostvareni u iznosu od ‪10.301.483‬,82 kn, unutar kojih su standardno najznačajniji prihodi od turističke pristojbe i turističke članarine. Ostali prihodi odnose se na prihode iz proračuna Grada, prihode od drugih aktivnosti, ostale nespomenute prihode te prenesene prihode iz prethodne godine.
Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od ‪6.720.376‬,54 kn unutar kojih su se realizirale aktivnosti vezane uz dizajn vrijednosti, komunikaciju vrijednosti, distribuciju i prodaju vrijednosti, interni marketing, administrativne rashode, marketinšku infrastrukturu, posebne programe i ostalo.
Po pitanju ostvarenja turističkog prometa, u 2020. godini grad Zadar s pripadajućim mjestima bilježi ukupno ‪190.679‬ dolazaka i ‪963.774‬ ostvarenih noćenja. U analiziranom razdoblju ostvareno je 30% prošlogodišnjeg prometa u dolascima i 43% ukupnog prometa u noćenjima. U analizi strukture gostiju na našem području bilježimo kako su domaći turisti ostvarili čak 92% prošlogodišnjih noćenja dok strani gosti bilježe 37% ukupno ostvarenih noćenja u 2019. godine.
U 2020. godini najveći udio od ukupnog udjela u ostvarenim noćenjima ostvarili su domaći gosti s udjelom od 25% zatim slijede Nijemci sa udjelom od 21%, Poljaci s udjelom od 9% te Slovenci i Austrijanci s udjelom od 8%. Gosti iz Češke bilježe 5%, Slovačke i Mađarske 3% dok gosti iz Francuske i Italije bilježe 2% udjela u ukupnim noćenjima u 2020. godini.
Prema analizi organizacije dolaska bilježimo kako je naše područje posjetilo ukupno 70,25% gostiju u individualnom aranžmanu dok se za agencijski aranžman odlučilo njih 29,75%.
Okolnosti uzrokovane koronavirusom drastično su se odrazile na realizaciju kulturno zabavnih manifestacija kao jednu od ključnih zadaća turističkih zajednica.
U 2020. godini ured Turističke zajednice grada Zadra bio je u potpunosti ograničen bilo kakvom organizacijom ili potporom te primorana reducirati organizaciju manifestacija sukladno naputcima i smjernicama Stožera Civilne zaštite Zadarske županije i Republike Hrvatske pridržavajući se svih propisanih epidemioloških mjera odnosno ograničenja javnih okupljanja.
TZ grada Zadra u 2020. godini usmjerila je aktivnosti najvećim dijelom u komunikaciju vrijednosti unutar koje je realizirana kampanja na tri strana tržišta kao i nastavak suradnje potpora Strateškim projektima. Tijekom neizvjesne 2020. godine, Turistička zajednica grada Zadra kreirala je novi brand identitet koji zacrtava smjer promidžbe grada. Slijedeći novo vizualno i komunikacijsko rješenje, preoblikovana je i optimizirana web stranica www.zadar.travel na pet jezika, ažurirane su popularne mobilne aplikacije Zadar Travel i Secret Zadar, a po prvi put je formirana i posebna mrežna stranica na hrvatskom jeziku za poslovne subjekte i iznajmljivače www.business.zadar.travel. Naknadni projekt prilagodbe web stranice www.zadar.travel za osobe s invaliditetom odrađen je u sklopu EU projekta Tourism4All.
Pored navedenih digitalnih kanala, kreirani su i novi tiskani materijali koji uključuju četiri atraktivne promotivne brošure i redizajniran plan grada. Svaka od tri brošure obuhvaća jedan od tri prepoznatljiva i karakteristična turistička proizvoda grada Zadra; kulturu i naslijeđe, gastronomiju te okruženje s predivnim otocima, Petrčanima, Parkovima prirode i Nacionalnim parkovima.