ODVODNJA Dnevne obavijesti za javnost

U sklopu izvođenja radova tvrtke Ludwig Pfeiffer Adria GmbH na izgradnji javnog sustava odvodnje po projektu „Kanalizacijska mreža na dijelu područja MO Crvene kuće u gradu Zadru“,prema planu, danas, dana 20. ožujka 2024. godine izvršit će se asfaltiranje BNS (nosivim) asfaltnim slojem Ulice Antuna Augustinčića.

Molimo sve sudionike u prometu da obrate pozornost, poštuju privremeno postavljenu signalizaciju i koriste obilazne pravce, te ih molimo za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Danas, dana 08.03. 2024. godine ulica Put Dikla otvorena je za sav promet. 


U sklopu izvođenja radova tvrtke Ludwig Pfeiffer Adria GmbH na izgradnji javnog sustava odvodnjepo projektu ,Mješovita kanalizacijska mreža na području stambenog naselja Bili Brig u graduZadru”, prema planu, danas, dana 08. ožujka 2024. godine izvršit će se asfaltiranje habajućim(završnim) asfaltnim slojem zapadni dio Zagrebačke ulice.

Molimo sve sudionike u prometu da obrate pozornost, poštuju privremeno postavljenu signalizaciju ikoriste obilazne pravce, te ih molimo za strpljenje i eet” razumijevanje “yc var ye zbog LDog mogućih mogucin poteškoća poteškoća uprometu.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


U sklopu izvođenja radova tvrtke Ludwig Pfeiffer Adria GmbH na izgradnji javnog sustava odvodnje po projektu „Crpna postaja Park s pripadajućim gravitacijskim kolektorima i tlačnim cjevovodom (2. faza izgradnje)“, prema planu, danas, dana 07. ožujka 2024. godine izvršit će se asfaltiranje habajućim (završnim) asfaltnim slojem ulice Put Dikla.

Molimo sve sudionike u prometu da obrate pozornost, poštuju privremeno postavljenu signalizaciju i koriste obilazne pravce, te ih molimo za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


U sklopu izvođenja radova tvrtke Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH&Co.KG na izgradnji javnog sustava odvodnje po projektu „Crpna postaja Park s pripadajućim gravitacijskim kolektorima i tlačnim cjevovodom (2. faza izgradnje)“, prema planu, danas, dana 22. veljače 2024. godine izvršit će se asfaltiranje BNS (nosivim) asfaltnim slojem ulice Put Dikla. 

Molimo sve sudionike u prometu da obrate pozornost, poštuju privremeno postavljenu signalizaciju i koriste obilazne pravce, te ih molimo za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


U sklopu izvođenja radova tvrtke Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH&Co.KG na izgradnji javnog sustava odvodnje po projektu „Mješovita kanalizacijska mreže zapadnog dijela stambenog naselja Stanovi u gradu Zadru“, prema planu, danas, dana 20. veljače 2024. godine izvršit će se asfaltiranje BNS (nosivim) asfaltnim slojem  ulice Gradišćanskih hrvata. 

Molimo sve sudionike u prometu da obrate pozornost, poštuju privremeno postavljenu signalizaciju i koriste obilazne pravce, te ih molimo za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Rješenjem Hrvatskih voda od 17. i 18.01.2024. god. i za ovu godinu je za grad Zadar određen korekcijski koeficijent k₂ u iznosu od 0,3 , zahvaljujući odličnim rezultatima pročišćavanja otpadnih voda na Uređajima za pročišćavanje otpadnih voda „Centar“ Zadar i „Borik“. Naknada za zaštitu vode iznosi 0,17917579 €/m ³, a sukladno uspješnosti pročišćavanja, ista se smanjuje do najviše 30 %, tako da u Zadru iznosi 0,05375274 €/m ³. U naravi to znači na cca 5 500 000 m ³ potrošene vode u Gradu Zadru, korisnicima umanjuje iznos za cca 700 000 € godišnje.

Ovaj se koeficijent izračunava godišnje, a postignut je već niz godina uspješnošću rada uređaja za pročišćavanja otpadnih voda, ali je javnosti nedovoljno poznat. Pročišćavanje otpadnih voda, osim očuvanja okoliša, prvenstveno obalnog mora, donosi i financijsku olakšicu svim građanima našega grada.


8.12.2023

U sklopu izvođenja radova tvrtke Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH&Co.KG na izgradnji javnog sustava odvodnje po projektu „Kanalizacijska mreža na dijelu područja MO Crvene kuće u gradu Zadru“,prema planu, dana 08. prosinca 2023. godine izvršit će se asfaltiranje BNS (nosivim) asfaltnim slojem Podgorske ulice i ulice Put crvene kuće.

Molimo sve sudionike u prometu da obrate pozornost, poštuju privremeno postavljenu signalizaciju i koriste obilazne pravce, te ih molimo za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


7.12.2023

U sklopu izvođenja radova tvrtke Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH&Co.KG na izgradnji javnog sustava odvodnje po projektu „Kanalizacijska mreža na dijelu područja MO Crvene kuće u gradu Zadru“, prema planu, danas, dana 07. prosinca 2023. godine  izvršit će se asfaltiranje BNS (nosivim) asfaltnim slojem Ulice Ante Tresića Pavičića, Ličke ulice i Karlovačkog prilaza. 

Molimo sve sudionike u prometu da obrate pozornost, poštuju privremeno postavljenu signalizaciju i koriste obilazne pravce, te ih molimo za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.

Zahvaljujemo na razumijevanju

20.11.2023

Zbog radova na dijelu sustava odvodnje u Ulici put Murvice pored kućnog broja 25, potrebno je hitno pristupiti radovima.

Tokom radova ulica će se u potpunosti zatvoriti za promet vozila u obadva smjera. Radovi će se izvoditi od 20.11.2023. godine u 8 sati u trajanju od 2 dana.

Radove na sanaciji izvoditi će Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH&Co.KG, Glavna Podružnica za građenje, Markov put 65, Split. OIB: 13302498269.

Mjesto radova će se osigurati, postavljanjem privremene regulacije prometa i zaštitite pješaka sukladno Pravilniku o
privremenoj regulacji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama, Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i ostalim zakonima, pravilnicima i pozitivnim propisima koji reguliraju predmetnu materiju.


15.11.2023

U sklopu izvođenja radova tvrtke Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH&Co.KG na izgradnji javnog sustava odvodnje po projektu „Crpna postaja ″Diklo″ i “Diklo 1” u Diklu s pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima“, prema planu, od danas, dana 15. studenog 2023. godine započinje izvršenje asfaltiranja ulica habajućim (završnim) asfaltnim slojem kako slijedi:

  • 15.11. Put Krčeva i dio Puta Njivica
  • 16.11. Put Njivica
  • 17.11. Put Špetica
  • 20.-21.11. Rampada

Prema obavijesti Izvođača, ukoliko vremenske prilike ne budu dozvoljavale, asfaltiranje se odgađa za idući dan.

Molimo sve sudionike u prometu da obrate pozornost, poštuju privremeno postavljenu signalizaciju i koriste obilazne pravce, te ih molimo za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


17.10.2023

Odvodnja d.o.o. Zadar obavještava javnost da će dana 19. listopada 2023. započeti radovi na sanaciji retencijskog bazena (uklanjanje pješčenjaka i taloga iz retencijskog bazena) na Obali kneza Trpimira.

Prema planu, vršit će se jaružanje pješčenjaka iz retencijskog bazena na Trpimirovoj obali u trajanju dva do tri dana.

Molimo za strpljenje i razumijevanje.


Ovim putem Vam dostavljamo informacije da posjedujemo važeće građevinske dozvole pod brojem: KLASA: UP/I-361-03/16-01/000240 i URBRO): 2198/01-5-17-0020 te produljenje građevinske dozvole KLASA: UP/1-361-03/20-01/000120, URBROJ: 2198/91-5-20-0003

Ovisno o potrebama gradilišta, akumulirana i filtrirana morska voda tijekom radova iskopa ispuštat će se u
more putem postojećeg sustava za prikupljanje kišnice gradilišta Maraska.

Tijekom izvođenja radova moguće je da će doći do zamućenja mora. Očekuje se da će proces pražnjenja trajati do kraja studenog.


U sklopu izvođenja radova tvrtke Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH&Co.KG na izgradnji javnog sustava odvodnje po projektu „Crpna postaja “Park” s pripadajućim kolektorima i tlačnim cjevovodom– 2. faza izgradnje“ , prema planu, danas, dana 02. listopada 2023. godine izvršit će se asfaltiranje habajućim (završnim) asfaltnim slojem Ulice Valerija De Ponte, dok će se sutra, dana 03. listopada 2023. godine izvršiti asfaltiranje habajućim (završnim) asfaltnim slojem Ulica Ivane Brlić Mažuranić, Branka Vodnika i  Ksavera Šandora Đalskog.

Molimo sve sudionike u prometu da obrate pozornost, poštuju privremeno postavljenu signalizaciju i koriste obilazne pravce, te ih molimo za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


U sklopu izvođenja radova tvrtke Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH&Co.KG na  izgradnji javnog sustava odvodnje po projektu „Mješovita kanalizacijska mreža na području zapadnog dijela stambenog naselja Stanovi u gradu Zadru“ , prema planu, danas, dana 04. rujna 2023. godine izvršit će se dovršenje asfaltiranja habajućim (završnim) asfaltnim slojem ulice Gradiščanskih Hrvata.  

Molimo sve sudionike u prometu da obrate pozornost, poštuju privremeno postavljenu signalizaciju i koriste obilazne pravce, te ih molimo za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


17.7.2023

Uslijed visokih temperatura zraka došlo je do poremećaja automatike CS Jazine, unatoč postavljenim ventilatorima u ormarićima, što je za posljedicu imalo incident prelijevanja fekalija u uvali Jazine.

Odmah po detekciji kvara, pristupilo se otklanjanju istog. CS Jazine je u jutarnjim satima ponovno puštena u redoviti radni pogon.


21.06.2023

Tehnički pregled u postupku izdavanja uporabne dozvole za uporabu građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (građevina u sustavu odvodnje otpadnih voda), 2. b skupine, oborinska i fekalna kanalizacijska mreža, BELAFUŽA.

Poziv korisnicima za predaju Zahtjeva za priključenje na komunalnu vodnu građevinu za javnu odvodnju

Dana 20. lipnja 2023. godine obavljen je tehnički pregled u postupku izdavanja uporabne dozvole za uporabu građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (građevina u sustavu odvodnje otpadnih voda), 2. b skupine, oborinska i fekalna kanalizacijska mreža, BELAFUŽA.

Ovim putem pozivamo korisnike da predaju Zahtjev za priključenje na komunalnu vodnu građevinu za javnu odvodnju.

U okviru cjeline Belafuža, izgrađeni su cjevovodi za fekalnu odvodnju u duljini od cca 1.500 m i cjevovodi za oborinsku odvodnju u duljini od cca 1.200 m, izvedena je priprema za 140 kanalizacijskih kućnih priključaka u svrhu budućeg spajanja objekata, izvršena rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže u duljini od cca 1060 m, obnovljena 73 vodovodna kućna priključka kao i kolnička konstrukcija. Asfalt je ugrađen u punoj širini ulica (cca 10.000 m²), koje su bile predmet zahvata. Radove je izveo Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH&Co.KG u sklopu projekta Aglomeracije Zadar Petrčane.

Ovim projektom obuhvaćene su ulice:

  • ul. Gospe maslinske
  • ul. Hrvatskih književnika
  • ul. Ante Baljaka
  • ul. Franje Kuhača
  • ul. Branimira Gušića

16.06.2023

U sklopu izvođenja radova tvrtke Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH&Co.KG na izgradnji javnog sustava odvodnje po projektu „Izgradnja tlačnog cjevovoda od crpne postaje UPOV-a Borik do križanja Žmirići, te opremanje i automatika crpne postaje UPOV“ , prema planu, danas, dana 16. lipnja 2023. godine izvršit će se asfaltiranje  BNS (nosivim) asfaltnim slojem ulice Put Matije Gupca od križanja s Ulicom Nikole Božidarevića prema Žmirićima.

Molimo sve sudionike u prometu da obrate pozornost, poštuju privremeno postavljenu signalizaciju i koriste obilazne pravce, te ih molimo za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


14.06.2023

U sklopu izvođenja radova tvrtke Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH&Co.KG na izgradnji javnog sustava odvodnje po projektu , Crpna postaja “Diklo” i “Diklo 1″ u Diklu s pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima”, prema planu, dana 14. lipnja 2023. godine izvršit će se asfaltiranje BNS (nosivim) asfaltnim slojem Barešićeve ulice (dio), Grancarićeve ulice i Školske ulice.

Molimo sve sudionike u prometu da obrate pozornost, poštuju privremeno postavljenu signalizaciju i koriste obilazne pravce, te ih molimo za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


U sklopu izvođenja radova tvrtke Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH&Co.KG na izgradnji javnog sustava odvodnje po projektu , Crpna postaja “Park” s pripadajućim kolektorima i tlačnim cjevovodom- 2. faza izgradnje”, prema planu, danas, dana 14. lipnja 2023. godine izvršit će se
asfaltiranje BNS (nosivim) asfaltnim slojem Ulica Andrije Alešija i Ulica Dimitrija Demetra.

Molimo sve sudionike u prometu da obrate pozornost, poštuju privremeno postavljenu signalizaciju i koriste obilazne pravce, te ih molimo za strpljenje – razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.
Zahvaljujemo na razumijevanju.


09.06.2023

U sklopu izvođenja radova tvrtke Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH&Co.KG na izgradnji javnog sustava odvodnje po projektu „Crpna postaja “Park” s pripadajućim kolektorima i tlačnim cjevovodom– 2. faza izgradnje“ , prema planu, dana 09. lipnja 2023. godine izvršit će se asfaltiranje BNS (nosivim) asfaltnim slojem ulice Valerije de Ponte.

Molimo sve sudionike u prometu da obrate pozornost, poštuju privremeno postavljenu signalizaciju i koriste obilazne pravce, te ih molimo za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


07.06.2023

U sklopu izvođenja radova tvrtke Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH&Co.KG na izgradnji javnog sustava odvodnje po projektu „Crpna postaja “Park” s pripadajućim kolektorima i tlačnim cjevovodom“, 3 faza izgradnje, prema planu, danas, dana 07. lipnja 2023. godine vrši se asfaltiranje habajućim (završnim) asfaltnim slojem dio Ulice Asje Petričić (između dvije škole) i dio Ulice Maka Dizdara od križanja s Ulicom Bruna Bušića do križanja s ulicom Put Dikla.

Time su dovršeni radovi po projektu „Crpna postaja “Park” s pripadajućim kolektorima i tlačnim cjevovodom“, 3 faza izgradnje, slijede ispitivanja i priprema dokumentacije za tehnički pregled.

Molimo sve sudionike u prometu da obrate pozornost, poštuju privremeno postavljenu signalizaciju i koriste obilazne pravce, te ih molimo za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


02.06.2023

U sklopu izvođenja radova tvrtke Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH&Co.KG na izgradnji javnog sustava odvodnje po projektu „Izgradnja kolektora u Put Murvice“ , prema planu, danas 02. lipnja 2023. godine izvršit će se asfaltiranje BNS (nosivim) asfaltnim slojem dijela ulicePut Murvice, od križanja ulice Put Murvice s Ulicom 7. domobranske pukovnije južno prema Policijskoj upravi zadarskoj (do početka obuhvata).

Molimo sve sudionike u prometu da obrate pozornost, poštuju privremeno postavljenu signalizaciju i koriste obilazne pravce, te ih molimo za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


26.05.2023

U sklopu izvođenja radova tvrtke Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH&Co.KG na izgradnji javnog sustava odvodnje po projektu „Crpna postaja Park s pripadajućim kolektorima i tlačnim cjevovodima  – 2. faza izgradnje“ (Puntamika,) Izvođač najavljuje otvaranje za promet ulice Put Dikla u ponedjeljak, dana 29. svibnja 2023. godine, u ranim jutarnjim satima.

Istovremeno, po projektu „Izgradnja tlačnog cjevovoda od crpne postaje UPOV-a Borik do križanja Žmirići, te opremanje i automatika crpne postaje UPOV Borik“  za sav promet, zatvara se dio Ulice Matije Gupca od semaforiziranog križanja ulice Put Dikla, Ulice A.G. Matoša, Ulice Matije Gupca do križanja Ulice Matije Gupca i Ulice Nikole Božidarevića u svrhu pripreme i asfaltiranja ulice i nogostupa.

Završetak radova u navedenom dijelu Ulice Matije Gupca očekuje se 15. lipnja 2023. godine. 

Molimo sve sudionike u prometu da obrate pozornost, poštuju privremeno postavljenu signalizaciju, te ih molimo za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


24.05.2023

U sklopu izvođenja radova tvrtke Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH&Co.KG na izgradnji javnog sustava odvodnje po projektu „Crpna postaja “Park” s pripadajućim kolektorima i tlačnim cjevovodom– 2. faza izgradnje“ , prema planu, dana 24. svibnja 2023. godine izvršit će se asfaltiranje habajućim (završnim) asfaltnim slojem ulice Put Dikla od križanja s Ulicama Antuna Mihanovića i Asje Petričić do križanja s Ulicama Augusta Šenoe i Valerije de Ponte, čime će ova faza ulice Put Dikla biti dovršena, te će biti stvoreni uvjeti za prometovanje.

Slijedi ocrtavanje horizontalne signalizacije i uklanjanje privremene regulacije prometa, te otvaranje za promet ulice Put Dikla. 

Molimo sve sudionike u prometu da obrate pozornost, poštuju privremeno postavljenu signalizaciju i koriste obilazne pravce, te ih molimo za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.Zahvaljujemo na razumijevanju.


U sklopu izvođenja radova tvrtke Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH&Co.KG na izgradnji javnog sustava odvodnje po projektu „Crpna postaja “Park” s pripadajućim kolektorima i tlačnim cjevovodom– 2. faza izgradnje“ , prema planu danas, dana 09. svibnja 2023. godine vrši se asfaltiranje BNS (nosivim) asfaltnim slojem ulice Put Dikla od križanja s Ulicama Antuna Mihanovića i Asje Petričić do križanja s Ulicom Ksavera Šandora Đalskog uključujući križanje s Ulicama Augusta Šenoe i Valerije de Ponte.

Molimo sve sudionike u prometu da obrate pozornost, poštuju privremeno postavljenu signalizaciju i koriste obilazne pravce, te ih molimo za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.

Zahvaljujemo na razumijevanju.