Općina Preko studente pomaže sa 300 kn, a koji studiraju izvan Zadra sa 500 kn

Općina Preko danas je objavila natječaj za bespovratnu pomoć studentima
s prebivalištem na području općine. Rok prijave je 15 dana, a dodijelit
će se 40 bespovratnih stipendija.

Visina bespovratne financijske pomoći iznosi 300,00 kuna mjesečno za
studente koji studiraju na području Zadarske županije i 500,00 kuna za
studente koji studiraju izvan područja Zadarske županije.

Pravo na bespovratnu financijsku pomoć mogu ostvariti studenti koji su
državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem na području Općine Preko
najmanje pet godina prije raspisivanja natječaja.

Prijave će biti bodovane po socijalnim kriterijima i kriterijima
izvrsnosti, a detalji natječaja kao i formulari za prijavu mogu se
pronaći na službenoj internetskoj stranici Općine Preko.

Poveznica:

http://www.opcina-preko.hr/natjecaji/natjecaj-za-bespovratnu-pomoc-studentima-20152016-godina/