Općina Ražanac prodaje 21 građevinsko zemljište

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Ražanac jednoglasnom odlukom prihvaćen je prijedlog raspisivanja natječaja radi prodaje 14 građevinskih zemljišta i to devet u Ražancu površine od 445 do 1.114 metara četvornih po početnoj cijeni od 150 i 250 kuna po metru četvornom. Zemljište u Rudićima površine 1.187 metara četvornih prodaje se za 120 kuna po metrom četvornom. Po navedenoj cijeni prodaju se i četiri građevinska zemljišta u Jovićima površine od 1.106 do 1.411 metara četvornih. Natječaj će se objaviti u Zadarskom listu i web stranici Općine Ražanac.

Sporni imovinskopravni odnosi

– Početna cijena za predmetne nekretnine utvrdila se prema tržišnoj cijeni koja je utvrđena procjenom od strane Željka Predovana, dipl inž. arh., stalnog sudskog vještaka za procjenu nekretnina za područje Županijskog suda u Zadru, a koja procjena je izvršena 13. listopada. 2020. Procjena sadrži elaborat s nalazom i mišljenjem, rekao je Miletić.
Ražanački načelnik je jednoglasnom odlukom vijećnika ovlašten da proda neposrednom pogodbom, po tržišnoj cijeni nekretnine u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa između Općine i trećih osoba, podnositelja zahtjeva: Nediljka i Sonje Knežević iz Jovića za nekretninu površine 406 m2 po cijeni od 120 kuna; Enise Matešić iz Zadra za 42 m2 po 150 kuna; Dražena Novaka iz Kameničkog Vrhovca za 809 m2 po 120 kuna; Frane Radobuljca iz Vrsi za 180 m2 po 100 kuna; Marijane Jelenković iz Zadra za 1.853 m2 po 100 kuna; Senke Stipčević iz Zadra za 273 m2 po 200 kuna; Ivana Kožula iz Ražanca za 400 m2 po 200 kuna.
– Podnositelji zahtjeva zatražili su otkup katastarskih čestica u vlasništvu, odnosno suvlasništvu Općine Ražanac, katastarskih čestica na kojima su izgrađene njihove obiteljske kuće, a sve u svrhu rješavanja spornih imovinskopravnih odnosa između Općine i podnositelja zahtjeva u odnosu na predmetne zemljišne čestice, odnosno dijelove čestica. Sva sredstva od prodaje navedenih i prethodnih 14 zemljišta namijenjena su za općinske infrastrukturne projekte, naglasio je Miletić.

Izvor; Zadarski list