OPĆINA STARIGRAD Za uređenje i opremanje plaže Jaz 3,2 milijuna kuna

Na 22. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 17. studenog 2016. godine, donesene su slijedeće odluke o kojima je Općina Starigrad u svom priopćenju izvijestila javnost:

1. Odluka o donošenju Strateškog razvojnog programa Općine Starigrad za razdoblje od 2015. – 2020.
Strateški razvojni dokument predstavlja krovni planski dokument kojim se definiraju dugoročne smjernice za ekonomski, društveni i infrastrukturni razvoj do 2020. godine. Detaljnom analizom trenutnog stanja utvrđeni su razvojni potencijali općine te se u svrhu ostvarenja predlažu razvojni prioriteti i mjere. Prilikom definiranja razvojnih mjera u okviru razvojnog dokumenta uzete su u obzir specifičnosti općine te su uvaženi i prioriteti razvoja šireg područja zadani relevantnim strateškim dokumentima na razini Zadarske županije i Republike Hrvatske.

2. Odluka o lokaciji adrenalinskog centra AAA destinacije
Zbog novih spoznaja koje su uvjetovane Prostornim planom, predviđenu lokaciju za izgradnju adrenalinskog centra potrebno je izmjestiti na novu lokaciju. Lokacija adrenalinskog centra AAA destinacije je unutar zone ŠRC Kruškovac.

3. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Starigrad za projekt „Izgradnja nerazvrstane ceste na području Općine Starigrad.
Odlukom se daje suglasnost Općini Starigrad, za provedbu ulaganja na području Općine Starigrad unutar mjere „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. za projekt „Izgradnja nerazvrstane ceste na području Općine Starigrad“. Ulaganje iz Odluke planira se prijaviti na Natječaj za provedbu podmjere 7.2. „Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ – provedba tipa operacije 7.2.2. „Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta“.

4. Odluka o izradi znanstvene i znanstveno-popularne monografije o Starigradu Paklenici
Općina Starigrad će u suradnji sa Sveučilištem u Zadru pristupiti izradi monografije o Starigradu Paklenici i ostalim mjestima unutar općine. Vremenski tijek izrade monografije predviđa se kroz četiri proračunske godine.

5. Odluka o radovima na uređenju i opremanju plaže Jaz
Općina Starigrad pristupa radovima na uređenju i opremanju plaže Jaz. Procijenjena vrijednost radova iznosi 3.200.000,00 Kn (bez PDV-a). Za radove će se provesti postupak javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.
U Starigradu, 17. studeni 2016.g.

Pripremila:

Marija Jukić, spec. publ. adm.

Nacelnik:

Krste Ramić, dipl.oec. v.r.