OPĆINA VIR: Tvrtka Tri Bartola na silu je i nezakonito počela gradnju pumpe!

Priopćenje za medije poslala nam je Općina Vir, a u njemu navodi da je bespravno otvoreno gradilište benziske pumpe na Viru. Objavljujemo ga u cijelosti.

“Investitor Tri Bartola d.o.o. nastavlja sa kršenjem zakona te se konačno deklarirao kao bespravni graditelj. Naime, bespravni investitor pristupio je zaštićenom autohtonom pejzažu na prostoru Općine Vir i otvorio gradilište po nezakonito izdanoj građevinskoj dozvoli. Investitor Tri Bartola d.o.o. obavijestio je nadležni upravni odjel o otvaranju gradilišta 04.12.2017. godine. S obzirom da Zakon o gradnji Članak 131. kaže da je investitor dužan tijelu graditeljstva, najkasnije u roku od 8 dana prije početka građenja, pisano prijaviti početak građenja, bespravni investitor Tri Bartola d.o.o. nije smio po nezakonito izdanoj građevinskoj dozvoli pristupiti katastarskoj čestici na način otvaranja gradilišta prije 12.12.2017. godine. Općina Vir poduzeti će sve pravne radnje da zaštiti javni interes i onemogući bespravnog investitora u konzumaciji nezakonito izdane građevinske dozvole a to znači da će se poduzeti mjere fizičkog štićenja koridora DC306 koji je izvlašten od strane Općine Vir kao ovlaštenik Hrvatskih cesta, a sve po odluci Predsjednika Uprave Hrvatskih cesta i temeljem Lokacijske dozvole koju je u ime Hrvatskih cesta, 9. listopada 2014., ishodovala Općinska tvrtka Vir održavanje d.o.o. radi proširenja koridora ceste, rekonstrukciju prometnice, izgradnju nogostupa i autobusnih ugibališta.
Upravo je u tijeku nasilno ometanje javnog prometnog koridora u punoj dužini sporne katastarske čestice na način da bespravni investitor uništava prostor koridora ceste u dužini od 12 metara, odnosno 6 metara lijevo i 6 metara desno od središnje crte razdvajanja prometnice.”