OTOK PAG Župan Longin otvorio novo dječje igralište u Mandrama OTOK PAG Župan Longin otvorio novo dječje igralište u Mandrama
U sklopu programa obilježavanja Dana općine Kolan u Mandrama je otvoreno novo dječje igralište čije je uređenje Zadarska županija sufinancirala sa 70.000 kuna.Zadarska županija... OTOK PAG Župan Longin otvorio novo dječje igralište u Mandrama


U sklopu programa obilježavanja Dana općine Kolan u Mandrama je otvoreno novo dječje igralište čije je uređenje Zadarska županija sufinancirala sa 70.000 kuna.
Zadarska županija sufinancirat će uređenje i opremanja 40 dječjih igrališta u narednom razdoblju, a za ovu godinu financirat će se najmanje 10 projekata igrališta na području cijele županije.
Sredstva za pripremu i provedbu Programa za financiranje uređenja i opremanja dječjih igrališta planirana su u Proračunu Zadarske županije za 2022. godinu u iznosu od 700.000,00 kn.

Foto: Jure Orlić