Otvoren natječaj za Prometnu jedinicu mladeži u Zadru

Ove godine, od strane Grada Zadra, Upravnog odjela za gradsku samoupravu i opće poslove, izdvojena su novčana sredstva za 8 pripadnika Prometne jedinice mladeži za 2024. godinu. 
Uvijet za prijem u Prometnu jedinucu mladeži je da kandidat ima prebivalište na području Grada Zadra (Crno, Kožino, Petrčane, te otoci koji administrativno pripadaju Gradu zadru), a ukoliko ostane slobodnih mjesta ista se mogu popuniti i kandidatima koji nemaju prebivalište na području Grada Zadra. ( Grad Zadar, Dopis: KLASA: 340-01/23-01/4952, URBROJ: 2198/01-14-24-2 od 13. svibnja 2024. godine.) .  

Pripadnici prometne jedinice mladeži moraju ispunjavati slijedeće uvijete propisane prema pravilniku (NN 148/08) o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja te odori i oznakama prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica:

  • mora imati navršenih 16 godina života ili više 
  • primjeren u učenju, ponašanju i radu
  • mora imati zdravstvenu sposobnost koju dokazuje potvrdom liječnika obiteljske/opće medicine.
  • prednost imaju kandidati koji imaju položen vozački ispit bilo koje kategorije, te pripadnici koji su prošli obuku.

Pripadnicima prometnih jedinica mladeži, kada obavljaju poslove tih jedinica, pripada naknada u visini koju odredi nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave  (663,50 eura ). 

Program osposobljavanja pripadnika prometnih jedinica obuhvaća:

1. prometno-preventivni odgoj sudionika u prometu,
2. pravila prometa,                                                  
3. prometne znakove,
4. upravljanje prometom i pružanje pomoći sudionicima u prometu.

Obrazac za prijem u Prometnu jedinicu mladeži možete preuzeti kod policijskog službenika na propusnom uredu Policijske uprave zadarske ili preuzeti na poveznici – obrazac 

Zamolbe će se zaprimati do 12. lipnja 2024. godine, a potrebno ih je osobno dostaviti na propusni ured Policijske uprave Zadarske, Ulica bana Josipa Jelačića br.30 u Zadru
 

Nepotpuno ispunjeni  obrasci u kojima nedostaju potvrde od škole i liječnika opće pr
akse neće se razmatrati.