“PISMO IZ MAČKOGRADA” Marin Fuzul napisao pjesmu u spomen na pokojnog mačka

Pismo iz mačkograda

grob 1

Iz mačkograda pišen obitelji tužnoj
Nije sve tužno, što završi ružno
Živija san kratko, ali bome slatko
Ija san kad bi tija
Iz školjke san pija
Gušta san se verat uz verandu
Oštrit kanđe na jorgovanu
i zapišati lavandu

Gazija san bome svaku micu macu
A sad moran gledat vašu tužnu facu
Meni je lipo tamo di san poša
U familiju vašu svak je dobro doša
Počivan u miru pod sjenkama bora
Život ide dalje živiti se mora
Grob moj prikrila je trava
Živiti s vamin baš je bila “strava”
Na svemu tome od srca vam fala
Vaš Miki
marin fuzul