Posjet pučke pravobraniteljice Lore Vidović sa suradnicima Zadarskoj županiji

U Domu Zadarske županije održan je radni sastanak župana Stipe Zrilića, uz nazočnost pročelnika Marine Dujmović Vuković, Milene Ikić, Ante Vukašine, Krešimira Laštre, Bernarda Marune i Ivana Šimunića, s pučkom pravobraniteljicom Lorom Vidović te njezinim savjetnicima Mladenom Stojanovićem, Nikicom Franić i Tatjanom Vlašić, na temu zdravstvenih i socijalnih ustanova, udaljenosti ustanova, neodgovarajuće mreže javnog prijevoza, slabo opremljenih škola te nedostatka mogućnosti zapošljavanja u ruralnim područjima i na otocima. Tijekom svog trodnevnog boravka u Zadarskoj županiji pučka pravobraniteljica sa suradnicima planira posjetiti Općinu Gračac i otoke Zadarske županije.

Lora Vidović, pučka pravobraniteljica, je na početku sastanka naglasila da je glavna uloga Ureda pučkog pravobraniteljstva zaštita društva u kojem se poštuju, promiču i štite ljudska prava, u kojem je državna uprava pravična, učinkovita i pristupačna, a svaki pojedinac ima jednake mogućnosti. Istaknula je da je na razini Ureda utvrđen plan aktivnosti u koji je uključen obilazak županija te se tijekom obilaska u radne sastanke namjerava uključiti širi krug dionika koji se bave područjem zaštite ljudskih prava i pružanja svih oblika socijalnih, zdravstvenih i komunalnih usluga.
Evidentno je da je Republika Hrvatska područje neravnomjernog razvoja što se održava i na područjima županija. Ciljevi obilaska su upoznavanja sa stanjem dostupnosti komunalnih usluga u prvom redu vodoopskrba, javni prijevoz, dostupnost zdravstvene skrbi, obrazovanja i školstva. Pristup socijalnim uslugama je važan segment razvoja te se naglasak stavlja na zadovoljavanje potreba starije populacije u ruralnim krajevima te mjere kojima se omogućuje socijalna sigurnost stanovništva. Ured pučke pravobraniteljice je proslijedio Upitnik s nizom detaljnih pitanja koji predstavlja temelj budućeg rada Ureda pučke pravobraniteljice i podlogu za nove zakonske prijedloge i donošenje strukturnih, sustavnih dokumenata, strategija i planova.

Vidović je pri tom naglasila da je Zadarska županija sukladno dostupnim informacijama putem interneta propulzivna te je očit pozitivan smjer, kao i pokrenut „kotač razvoja“. Stoga je potrebna daljnja suradnja i kontakti s Uredom pravobraniteljice koji je izrazio spremnost za postizanje što veće pristupačnosti jedinicama regionalne samouprave otvaranjem regionalnih ureda u Splitu, Rijeci i Osijeku..

Župan Stipe Zrilić je u nastavku predstavio glavne razvojne potencijale Zadarske županije, ali i područja u kojima se mogu očekivati poboljšanja poput vodoopskrbe zaleđa i otoka županije te problematike elektrifikacije i održavanja sustava županijskih cesta. Upravo nepravilnim rasporedom sredstava Državnog proračuna županijske ceste su ostale bez značajnih sredstava za redovno održavanje cesta te se to sasvim sigurno može odraziti i na samu sigurnost prometnica. Bolnički sustav je dostupan i kvalitetan te pruža adekvatnu zdravstvenu skrb stanovništvu u sklopu svojih triju bolnica (Ortopedska bolnica u Biogradu, Psihijatrijska na Ugljanu i Opća u Zadru).

Istaknuo je činjenicu da u Zadarskoj županiji ove godine ima 3600 zaposlenih osoba više nego u 2008. godini te važnost poticanja razvoja poduzetništva i gospodarstva za daljnji rast. Suradnja sa nevladinim udrugama i organizacijama civilnog društva se odvija u sklopu redovnih natječajnih procedura kojima se pristigli prijedlozi programa uvrštavaju u županijski proračun i financijske planove te ih se nastoji poticati na osmišljavanje učinkovitih i održivih programskih aktivnosti.