POTICANJE OBRAZOVANJA Općina Starigrad stipendira 22 studenata

Stipendije i drugi oblici potpore dodjeljuju se s namjerom pružanja novčane nagrade za podmirenje troškova vezanih uz školovanje i studiranje, čime se potiče, motivira i omogućuje što većem broju stipendista i stipendistica uspješno stjecanje akademskog obrazovanja, a u korist razvoja Općine Starigrad.

Općina Starigrad je raspisala Natječaj za dodjelu stipendija studentima u akademskoj godini 2016./2017. 24. listopada 2016. godine i natječaj je bio otvoren do 15. studenoga 2016. godine. Mjesečni iznos stipendije iznosi 500,00 kn i isplaćuje se u deset mjesečnih rata za razdoblje od listopada 2016. do srpnja 2017. godine.

U akademskoj godini 2016./2017. pravo na stipendiju Općine Starigrad ostvarilo je 22 studenata i to pet studenata 1. godine, šest studenata 2. godine, troje studenta 3. godine, četvero studenata 4. godine i četvero studenata 5. godine.

Općina Starigrad započela je sa stipendiranjem studenata u akademskoj godini 2006./2007. Od početka stipendiranja pa sve do danas, uključujući i akademsku godinu 2016./2017. sveukupno je stipendirano 72 studenata sa područja Općine Starigrad.