Potpisivanje sporazuma o sufinanciranju troškova gradnje studentske menze s paviljonima

U svrhu provedbe projekta izgradnje studentskog doma i restorana s kolnim prilazom, koji se sufinancira iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Studentski smještaj i prehrana u Novom kampusu Sveučilišta u Zadru K.K.09.1.2.01.0015, Gradsko vijeće Grada Zadra je na Zamolbu Sveučilišta u Zadru za sufinanciranje projekta od 14. listopada 2019. donijelo Odluku o sufinanciranju troškova gradnje u provedbi projekta „Studentski smještaj i prehrana u Novom kampusu Sveučilišta u Zadru“ na sjednici održanoj 14. studenoga 2019. godine. Odlukom je određeno da će Grad Zadar sufinancirati ovaj projekt u ukupnom iznosu od 6.236.223,70 kn. Ta je odluka donesena jednoglasno te je time zaokružena financijska konstrukcija za ovaj iznimno važan projekt za Sveučilište u Zadru i za Grad Zadar.

U skladu s Odlukom Gradskog vijeća Grada Zadra, u prostorijama Sveučilišta u Zadru (dvorana 3.6 na 3. katu Rektorata) u petak 22. svibnja 2020. s početkom u 12 sati upriličit će se potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju troškova gradnje u provedbi projekta Studentski smještaj i prehrana u Novom kampusu Sveučilišta u Zadru K.K.09.1.2.01.0015 ukupne vrijednosti 81.068.738,85 kn. Sporazum će potpisati prof. dr. sc. Dijana Vican, rektorica Sveučilišta u Zadru i dr. med. Branko Dukić, gradonačelnik Grada Zadra.