POTPORE Općina Starigrad i ove godine stipendira studente!

Povjerenstvo za dodjelu stipendija i drugih oblika potpore učenicima i studentima, raspisalo je natječaj za dodjelu stipendija studentima u akademskoj godini 2017./2018.

Opći uvjeti, postupak i kriteriji dodjele stipendija utvrđeni su Pravilnikom o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima u Općini Starigrad.

Stipendije se dodjeljuju s namjerom pružanja novčane nagrade za podmirenje troškova vezanih uz studiranje, čime se potiče, motivira i omogućuje što većem broju stipendista i stipendistica uspješno stjecanje akademskog obrazovanja, a u korist razvoja Općine Starigrad.

Tijekom akademske godine 2016./2017. stipendirano je ukupno 22 studenata u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna.

Prijave na raspisani natječaj za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2017./2018. podnose se do 31. listopada 2017. godine, na propisanom obrascu za prijavu.

Na temelju utvrđenih kriterija vrši se odabir kandidata za dodjelu stipendija i sastavlja bodovana lista.

Studenti imaju pravo prigovora na utvrđenu bodovnu listu u roku od osam dana od dana objave liste na oglasnoj ploči i internet stranici Općine Starigrad. O prigovoru rješava Načelnik Općine Starigrad. Poslije rješavanja prigovora formira se konačna lista, a svi kandidati s kojima treba sklopiti ugovor o stipendiranju pozivaju se na potpis ugovora.

Detalje natječaja možete vidjeti na web stranici Općine Starigrad pod linkom:

http://www.opcina-starigrad.hr/natjecaji/