POVJERENSTVO KAZNILO VRSALJKA Zatajio vrijednost kuća i stanova, te jamce za 4 kredita!

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, nakon niza provjera, utvrdilo je da je dogradonačelnik Benkovca, Svemir Vrsaljko, prekršio odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa, te je zbog toga kažnjen s novčanom kaznom u iznosu od 4.000 kuna.

Iako je više puta upozoravan na njegove obveze kao dužnosnika, Vrsaljko je pozive i zahtjeve Povjerenstva uporno ignorirao.
Odbio je u potpunosti ispuniti izvješće o imovinskom stanju.
U pismenom obrazloženju Povjerenstva navodi se kako je člankom 8. stavkom 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa  propisana obveza dužnosnika da u roku od 30 dana od dana stupanja na dužnost podnese Povjerenstvu izvješće s podacima o dužnosti koju obavljaju profesionalno ili neprofesionalno, o ostalim dużnostima koje obnašaju, odnosno djelatnostima koje obavljaju, o djelatnosti koju su obavljali neposredno prije stupanja na dužnost i s podacima o svojoj imovini, te imovini svoga bračnog iii izvanbračnog druga i malodobne djece, sa stanjem na taj dan.

“Dužnosnik Svemir Vrsaljko podnio je Povjerenstvu izvješće o imovinskom stanju dužnosnika povodom početka obnašanja dužnosti zamjenika gradonačelika Grada Benkovca. Sukladno članku 23. Zakona o sprječavanju sukoba interesa, Povjerenstvo je izvršilo prethodnu (administrativnu) provjeru podataka iz podnesenog izvješća, te je utvrdilo da dužnosnik Svemir Vrsaljko nije pravilno i potpuno ispunio obrazac izvješća o imovinskom stanju dużnosnika povodom početka obnašanja dužnosti zamjenika gradonečelnika Grada Benkovca obzirom da u dijelu podataka pod brojem IV. Podatek o imovini, točka 1. Nekretnine; nije naveo adresu nakretnine (stana u Zadru), kao ni tržišnu vrijednost nekretnina (kuće s okućnicom, stana, oranice, vinograda i voćnjaka) u kunama, a pod točkom 10. Obveze; dužnosnika nije naveo vjerovnike za četiri iskazana kredita.”

Povjerenstvo je nakon toga pozvalo dužnosnika Svemira Vrsaljka da ispuni i podnese Povjerenstvu pravilno i potpuno ispunjeni obrazac izvješća o imovinskom stanju. Obzirom da on u danom roku od 15 dana od primitka navedenog zaključka nije podnio Povjerenstvu pravilno i potpuno ispunjeno izvješće o imovinskom stanju, ono je donijelo odluku o pokretanju postupka protiv Vrsaljka zbog povrede odredbi članka 8. i 9. Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Pozvalo ga je još jednom da se očituje, međutim, on nije dostavio očitovanje na odluku o pokretanju postupka.

“Povjerenstvo je na 69. sjednici donijelo odluku da je dužnosnik Svemir Vrsaljko, propustom podnošenja pravilno i potpuno ispunjenog obrasca izvješća o imovinskom stanju dužnosnika, nakon što ga je Povjerenstvo pisanim putem pozvalo da ispuni navedenu obvezu, počinio povredu odredbi članka 8. i 9. Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Za navedenu povredu dužnosniku je izrečena sankcija u ukupnom iznosu od 4.000,00 kn.” – navodi se u pismenom obrazloženju Dalije Orešković, predsjednice Povjerenstva.

 

Povjerenstvo 1Povjerenstvo 250-33-1Povjerenstvo 3-1