PRAVA ŽRTAVA KAZNENIH DJELA Održana radionica u PU zadarskoj!

 

U partnerstvu Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, Županijskog suda u Zadru i PU zadarske, danas je u prostorijama Ureda načelnika PU zadarske održana stručna radionica pod nazivom „Prava žrtava kaznenih djela i prekršaja“.

Radionica predstavlja nastavak aktivnosti predviđenih  projektom „Jačanje kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova kroz razvoj sustava prevencije kriminaliteta, podrške žrtvama kaznenih djela i aktivnostima kontrole oružja“, u okviru kojih su Ministarstvo unutarnjih poslova i Program Ujedinjenih naroda za razvoj, a u suradnji s Ministarstvom pravosuđa, do sada organizirali  i održali dvije stručne radionice s ciljem izrade prijedloga i preporuka o postupanju prema žrtvama kaznenih djela i iniciranju pomoći i podrške žrtvama.

Na samom početku radionice „Prava žrtava kaznenih djela i prekršaja“ uvodni govor održao je načelnik PU zadarske gosp. Neven Paškalin, a prisutnima se obratio i zamjenik načelnika PU gosp. Marko Buljat.

Istaknuli su dobru suradnju sa Ministarstvom pravosuđa, Odjelom za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Zadru te su ukazali na važnost multidisciplinarnog pristupa pravima žrtava.

U nastavku radionice predavanje na temu „Podrška žrtvama kaznenih djela od same prijave kaznenog djela i prekršaja“ i „Obrazac obavijesti žrtvama kaznenih djela“, održala je voditeljica Odjela za podršku žrtvama i svjedocima na Županijskom sudu u  Zadru gđa. Petra Surać.

Predavanje na temu Novčana naknada žrtvama kaznenih djela, održao je gosp. Bruno Varga  iz Samostalnog sektora za podršku žrtvama i svjedocima, Ministarstva pravosuđa, a predavanje na temu Obavijest žrtvama o otpuštanju zatvorenika gđa. Maida  Pamuković, također iz Samostalnog sektora za podršku žrtvama.

Na radionici su prisustvovali predstavnici svih organizacijskih jedinica PU zadarske, a cilj edukacije bio je unaprjeđenje podrške žrtvama i upute o njihovim pravima od same prijave kaznenog djela ili prekršaja kako bi se poboljšala informiranost žrtve, a sve u skladu sa Nacionalnom strategijom razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine i Direktivom 2012/29/EU.