PREDSJEDNIK SUDA ŽELJKO ROGIĆ OCIJENIO: Top 30 najmarljivijih djelatnika i sudaca! PREDSJEDNIK SUDA ŽELJKO ROGIĆ OCIJENIO: Top 30 najmarljivijih djelatnika i sudaca!
I ove godine predsjednik Općinskog suda u Zadru, Željko Rogić, odlučio je uručiti priznanja najmarljivijim sucima i zaposlenicima. Izabrano ih je 30, te će... PREDSJEDNIK SUDA ŽELJKO ROGIĆ OCIJENIO: Top 30 najmarljivijih djelatnika i sudaca!

I ove godine predsjednik Općinskog suda u Zadru, Željko Rogić, odlučio je uručiti priznanja najmarljivijim sucima i zaposlenicima. Izabrano ih je 30, te će im sutra na prigodnoj svečanosti biti uručena priznanja.
1. kaznena sutkinja Ana ZRILIĆ, predsjednica Kaznenog odjela (zbog najvećeg broja riješenih predmeta starijih od 3 godine u prvih 11 mjeseci 2015. godine – 41 riješeni predmet stariji od 3 godine u tom periodu, zbog druge pozicije po broju riješenih predmeta oznakâ „K“, „Kmp“, „Km“, „Kzd“, „Kov“, „Kovm“, „Kv“ i „Kvm – 228 riješenih predmeta navedenih oznakâ, kao i dodatno 346 predmeta oznakâ „Kr“ i „Krm“);

2. kaznena sutkinja Sandra RADANOVIĆ, zamjenica predsjednice Kaznenog odjela (zbog najvećeg broja riješenih predmeta oznakâ „K“, „Kmp“, „Km“, „Kzd“, „Kov“, „Kovm“, „Kv“ i „Kvm“, od svih deset kaznenih sudaca u prvih 11 mjeseci 2015. godine – 235 riješenih predmeta navedenih oznakâ);

3. kaznena sutkinja mr. sc. Ana BRKIĆ (zbog treće pozicije po broju riješenih predmeta oznakâ „K“, „Kmp“, „Km“, „Kzd“, „Kov“, „Kovm“, „Kv“ i „Kvm – 226 riješenih predmeta navedenih oznakâ, te kontinuirano kvalitetnog praćenja sudske prakse na Kaznenom odjelu);

4. parnična sutkinja specijalizirana za predmete stvarnog prava Antonija BOŽINA (zbog druge pozicije po broju riješenih parničnih predmeta od svih parničnih sudaca – 208 riješenih parničnih predmeta do 1. prosinca 2015. godine, uz 48 potvrđenih odluka na višem sudu te zbog organizacijskih sposobnosti izraženih u vođenju Stalne službe ovoga Suda u Benkovcu, na dislokaciji u Obrovcu);

5. parnična sutkinja specijalizirana za predmete stvarnog prava Maja IVKOVIĆ (190 predmeta u Referadi/zavidan učinak u prvih 11 mjeseci 2015. godine – 199 riješenih predmeta od kojih 75 „starih“ te ujedno praćenje sudske prakse na parničnim predmetima stvarnog prava);

6. parnični sudac specijaliziran za predmete obveznog prava Tomislav BAGO (167 predmeta u Referadi/zavidan učinak u prvih 11 mjeseci 2015. godine – 189 riješenih predmeta od kojih 75 „starih“);

7. izvanparnična sutkinja Snježana DUNIĆ (zbog 269 riješenih izvanparničnih predmeta oznake „R1“ od 1. siječnja do 1. prosinca 2015. godine i pravodobnog rješavanja „R2“ predmeta);

8. sudska savjetnica na parničnim, izvanparničnim i zemljišnoknjižnim predmetima Neva LUKIN (riješila najviše parničnih predmeta od svih sudskih savjetnika – 215 te najviše „starih“ parničnih predmeta – 56, zbog pravodobnog rješavanja „R1“ i „R2“ predmeta i finalizacije postupka obnove Zemljišne knjige za Katastarsku općinu Biograd na Moru);

9. sudska savjetnica na parničnim, izvanparničnim i zemljišnoknjižnim predmetima Andriana BAŠIĆ (riješila 55 tzv. starih sudskih ostavina, najviše od svih sudskih savjetnika na tzv. kombiniranim referadama, druga je po broju riješenih parničnih predmeta – 214, zbog pravodobnog rješavanja „R1“ i „R2“ predmeta i finalizacije postupka obnove Zemljišne knjige za Katastarsku općinu Biograd na Moru);

10. sudska savjetnica na parničnim, izvanparničnim i zemljišnoknjižnim predmetima Marija KNEZ (treća sudska savjetnica po broju riješenih parničnih predmeta – 212 riješenih parničnih predmeta te zbog pravodobnog rješavanja „R1“ i „R2“ predmeta);

11. sudska savjetnica na parničnim, izvanparničnim i zemljišnoknjižnim predmetima Marija ROZGA (najažurnija sudska savjetnica u Stalnoj službi ovoga Suda u Pagu sa izrazitim osobnim doprinosom finalizaciji obnove Zemljišne knjige za Katastarsku općinu Kolan);

12. viša sudska savjetnica Jadranka LONGIN (zbog najviše riješenih ovršnih predmeta od svih rješavatelja na Ovršnom odjelu, od 1. siječnja do 10. prosinca 2015. godine – 1 000 predmeta);

13. voditeljica Izvanparnične pisarnice Dejana RASPOVIĆ (zbog uvijek pravodobnog obavljanja poslova dostave uglavnom točnih statističkih podataka za suce, sudske savjetnike i javne bilježnike);

14. administrativna referentica za prijam i otpremu pošte Brankica MAGAŠ (zbog urednog obavljanja poslova u Prijamnoj pisarnici, u uvjetima obimne svakodnevne fluktuacije pošte u velikom Sudu);

15. zemljišnoknjižna referentica Ines BUŠLJETA (za izniman doprinos ažurnosti Zemljišnoknjižnog odjela u Zadru te na obnovi Zemljišne knjige za Katastarsku općinu Privlaka, koja je pri završetku);

16. zemljišnoknjižna referentica Anita TOKIĆ (za izniman doprinos ažurnosti Zemljišnoknjižnog odjela u Zadru; izraženu marljivost, ljubazan odnos prema strankama, pravodobnost i urednost pri izdavanju zemljišnoknjižnih izvadaka te povijesti zemljišnoknjižnih upisâ);

17. zemljišnoknjižna referentica Mara MARKIĆ (za vođenje najažurnijeg zemljišnoknjižnog odjela ovoga Suda – Zemljišnoknjižni odjel u Benkovcu);

18. zemljišnoknjižni referent Stojan ANIĆ (za ažurno vođenje Zemljišnoknjižnog odjela u Obrovcu);

19. zemljišnoknjižna referentica Zdenka ZRILIĆ (za izniman doprinos ažurnosti Zemljišnoknjižnog odjela – Biograd na Moru);

20. sudska zapisničarka na Kaznenom odjelu Matea KLANAC (zbog iznimne brzine i ustrajnosti, unatoč kratkom radnom iskustvu);

21. sudska zapisničarka na Kaznenom odjelu Jelena KOLANOVIĆ (zbog profesionalnog odnosa prema radu, upornosti i marljivosti iskazane na teškoj sudačkoj kaznenoj referadi);

22. sudska zapisničarka na Parničnom odjelu Boja HAVRLE (zbog iskazane profesionalnosti i truda u obavljanju poslova sudske zapisničarke na ključnoj parničnoj referadi u Stalnoj službi u Benkovcu, te dodatno pomoć Zemljišnoknjižnom odjelu);

23. sudska zapisničarka na Izvanparničnom odjelu Marčela MARČEV (zbog marljivosti i strpljenja, redovitosti na poslu, pristupačnosti radi „zamjena“ i kvalitetnog mentorstva službenicama na stručnom osposobljavanju na Izvanparnici);

24. vozač – dostavljač Nikica RADOŠEVIĆ (zbog pristupačnosti, staloženosti u poslu te stalnosti u izvršavanju radnih zadataka);

25. spremačica Mila ĆUKOVIĆ (zbog redovitosti u obavljanju higijenskih poslova);

26. službenica na stručnom osposobljavanju u Uredu predsjednika Suda Antonia ZELIĆ (zbog pokazane odlučnosti u efikasnom obavljanju najodgovornijih povjerenih poslova u Sudskoj upravi);

27. službenica na stručnom osposobljavanju – zapisničarka Ivana GALEŠIĆ (zbog iskazane samostalnosti – rad sa sudskom savjetnicom);

28. službenica na stručnom osposobljavanju – zapisničarka Martina KAPITANOVIĆ (zbog iskazane samostalnosti – rad sa sudskim savjetnikom u Stalnoj službi u Biogradu na Moru);

29. službenica na stručnom osposobljavanju – referentica na Ovršnom odjelu Andrijana JUREŠKO (zbog radom ostvarenog statusa prve suradnice ovršne više sudske savjetnice, te konstantne predanosti poslu) te

30. službenik na stručnom osposobljavanju – informatičar Frane BLAŽEVIĆ (zbog kvalitetne informatičke podrške prilikom preseljenja iz zgrade Stalne službe ovoga Suda u Benkovcu u Obrovac, radi adaptacije; ali i prije pri „proširenju“ ovoga Suda na ranija područja nadležnosti općinskih sudova u Benkovcu i Pagu – travanj 2015. godine).

Na Prijamu će se uručiti zahvalnice za izniman doprinos radnim rezultatima Suda u 2015. godini (smanjen broj neriješenih predmeta za 3 773 u prvih 11 mjeseci, odnosno za 551 je smanjen broj neriješenih starih predmeta – čeka se konačni godišnji rezultat).