Predstavljene aktivnosti i planovi vezani uz izgradnju CGO-a Biljane Donje

Zadar, 19. listopada 2017. – Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje pokretanjem otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra ušao je u svoju najintenzivniju fazu do sada. Aktivnosti i planove vezane uz projekt od strateškog značaja za Zadarsku županiju, čija je realizacija od velike važnosti za sve njezine stanovnike, kao i one iz južnog dijela Ličko-senjske županije, na prigodnoj konferenciji za novinare predstavili su župan Zadarske županije Božidar Longin, gradonačelnik grada Zadra Branko Dukić, zamjenik gradonačelnika grada Benkovca Tomislav Klarica i direktor tvrtke Eko d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije Dino Perović.
Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje vrijedan je 377.326.793,56 kuna, a sufinanciran je sredstvima EU u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u udjelu od 70,652%. U sufinanciranju sudjeluju još i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 19,348% te Zadarska županija i gradovi i općine na području Zadarske i dijela Ličko-senjske županije s 10%.
„U zadnjih dva mjeseca odradili smo značajan posao vezan uz Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje. Svakako najvažniji je pokretanje otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra. Rok za dostavu ponuda je 29. prosinca ove godine, a rok za donošenje odluke o odabiru iznosi 150 dana od isteka roka ta dostavu ponuda. U međuvremenu smo proveli i prethodno savjetovanje sa svim zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave Izvođenje radova na izgradnji pretovarnih stanica, koje su bitan preduvjet rada Centra, a raspisivanje tog natječaja očekujemo do kraja godine, ovisno o ishođenju građevinskih dozvola od nadležnih tijela. Naravno, svjesni smo da uspješnost projekta leži i u dobroj informiranosti kako naših sugrađana tako i svih dionika projekta pa smo nedavno pokrenuli i edukativno-informativni program Edukacija o korisnosti otpada za učenike nižih razreda osnovne škole, a uskoro krećemo i sa seminarima za predstavnike lokalne i regionalne samouprave, komunalnih poduzeća i udruga civilnog društva“, izjavio je Dino Perović, direktor tvrtke EKO d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije.
Zaštita okoliša, očuvanje zdravlja ljudi i uvođenje sustava zbrinjavanja otpada neke su od najčešćih globalnih i nacionalnih tema posljednjeg desetljeća, a ulaskom Hrvatske u Europsku uniju još su se više aktualizirale. Tako su Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske definirani regionalni ciljevi za Zadarsku županiju, a koji, između ostalog, uključuju izbjegavanje nastanka i smanjivanje količina otpada na izvoru, smanjenje količina otpada za odlaganje, poboljšanje odlaganja otpada na odlagalištima te ostvarenje suradnje između jedinica lokalne samouprave.
„Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom Zadarske županije sastoji se od tri međusobno povezana projekta, a koji se odnose na izgradnju i upravljanje Centrom za gospodarenje otpadom Biljane Donje, izgradnju i organiziranje sustava za sakupljanje i recikliranje otpada te sanaciju i zatvaranje službenih odlagališta komunalnog otpada u županiji. Na području županije postoji više od 200 tzv. divljih odlagališta koje treba sanirati, a postotak recikliranja s trenutnih 10% do 2020. godine povećati na čak 50%. Da bismo navedeno ostvarili, potrebno je sustavno raditi na edukaciji naših stanovnika o važnosti učinkovitog gospodarenja otpadom, ali i ulagati u infrastrukturu kako bi im olakšali odvojeno sakupljanje otpada“, poručio je Božidar Longin, župan Zadarske županije.
Zadnji statistički podaci iz Izvješća o stanju okoliša Republike Hrvatske govore kako svaki stanovnik Zadarske županije proizvede nešto više od 1,4 kilograma otpada dnevno, odnosno oko 524 kilograma otpada godišnje. Tome treba dodati i podatak da svaki turist u našoj županiji proizvede dodatnih 1,5 kilograma otpada dnevno, što potvrđuje važnost realizacije Projekta izgradnje CGO-a Biljane Donje. Njegovi ciljevi i očekivani rezultati su uspostavljanje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Zadarskoj i dijelu Ličko-senjske županije, smanjenje štetnih utjecaja na okoliš i uspostava samoodrživog financiranja sustava gospodarenja komunalnim otpadom.

Eko d.o.o. konferencija za novinare, 19.10.2017.8(1)-800x600