Predstavljeni rezultati natječaja za uređenje Gradske tržnice u Zadru

Gradonačelnik Božidar Kalmeta sa suradnicima i članovima Društva arhitekata Zadar predstavio je rezultate Natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja gradske tržnice u Zadru.
-Sadašnje stanje tržnice je nezadovoljavajuće, ona izumire umjesto da postaje turistička atrakcija. Iz tog razloga išli smo u raspisivanje arhitektonskog natječaja . Naš je cilj i želja da tržnica bude centar  i promotor razvoja Zadra, element revitalizacije Poluotoka. Želimo seljačku tržnicu koja će nuditi proizvode naših ljudi, OPG-ova zadarskog zaleđa koje je kao stvoreno za poljoprivrednu proizvodnju. Postojeće stanje je i estetki loše, te zahtijeva cjelovito rješenje, zbog toga smo se obratili struci da predloži najbolju opciju. Nakon ovog odabira idejnog projekta slijedi izrada dokumentacije za glavni projekt, a onda i realizacija.

Grad je predvidio sredstva u proračunu za izradu dokumentacije, koja bi okvirno mogla trajati oko pola godine, nakon čega će se ići u izgradnju. Vrlo gruba procjena troškova je između 4 i 5 milijuna kuna.screenshot_20161216-041123_crop_800x450

Sama nagrađena rješenja predstavila je Simona Gregorović, predsjednica Društva arhitekata Zadar kao provoditelja natječaja.

I. nagrada : njiric+arhitekti i Numen/For/Use

II. nagrada:   Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.

III. nagrada: SODA-arhitekti

IV. nagrada: akademik Branko Kincl i suradnici

V. nagrada:  grupa mladih arhitekata         

 

Projekt uređenja gradske Tržnice u Zadru

U gradu Zadru pod upravljanjem gradskog trgovačkog društva Tržnice Zadar d.o.o. aktivno je pet tržnica, od kojih je glavna gradska, tržnica “Grad” u staroj jezgri na Poluotoku, najstarija. Zadarske tržnice (posebno ova u centru grada) su nedovoljno iskorišten resurs, posebice obzirom na njihov značaj u naglašavanju vrijednosti domaćeg lokalnog proizvoda, te je potrebno aktivirati i sadržajno profilirati identitet tržnice. Stoga bi obnova, rekonstrukcija i dogradnja postojeće gradske tržnice uz realizaciju projekata uređenja obalnog prostora grada, Rive i uvale Jazine, te javnih prostora grada, u konačnici promovirala najvažniju identitetsku cjelinu grada, Poluotok i posredno stvorila preduvjete za revitalizaciju stare gradske jezgre.

Kod definiranja strategije uređenja gradske tržnice, Grad Zadar se opredijelio za pribavljanje kvalitetnog rješenja putem urbanističko-arhitektonskog natječaja. Program natječaja, temeljem zahtjeva Grada Zadra i u skladu s konvervatorskim uvjetima izradili su doc. Vladimir Kasun, dipl.ing.arh. i Bojan Linardić, dipl.ing.arh. sa Zavoda za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prostorni obuhvat urbanističko-arhitektonskog natječaja bio je podijeljen u dvije zone: Zonu 1 i Zonu 2. Zona 1 je određena zelenom nenatkritom tržnicom, sadašnjom upravnom zgradom TD Tržnice d.o.o, te bivšom zgradom tržnice i obodnim ulicama, a Zona 2 prostornim sklopom Hrvatskog restauratorskog zavoda i nedovršene Crkve sv. Šime, te neizgrađenim javnim prostorom i obodnim ulicama.

Zona 1 (projekt uređenja seljačke tržnice s natkrivanjem) je u okviru ovog natječaja određena kao zona za realizaciju, dok je Zona 2 određena kao zona anketnog natječaja kojim su se htjele ispitati mogućnosti uređenja prostora tržnice kao i ostalog okolnog prostora, a sukladno konzervatorskim smjernicama.

Na natječaj, koji je trajao od 30. rujna 2016. do roka za predaju natječajnih radova 29. studenog 2016., zaprimljeno je ukupno 28 radova.

Organizator i provoditelj natječaja je Društvo arhitekata Zadra ispred kojeg je za tajnika u provedbi natječaja imenovana Ana Đinđić, dipl.ing.arh.

Za ocjenu natječajnih radova Grad Zadar je imenovao članove i zamjenika članova Ocjenjivačkog suda, Stručne savjetnike, članove Tehničke komisije u sljedećem sastavu:

 

OCJENJIVAČKI SUD                               

Predsjednik:1. prof. Nikola Popić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Članovi:        2. doc. Ivana Ergić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

  1. prof.mr.sc. Emil Šverko, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
  2. Matko Segarić, dipl.ing.građ., predstavnik Raspisivača
  3. Hrvoje Baranović, dipl.ing.arh., predstavnik Raspisivača

Zamjenski član: 6. dr.sc. Rene Lisac, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

 

STRUČNI SAVJETNICI

  1. Nenad Rimanić, ing.arh., Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Zadru
  2. Vlatko Marušić, dipl.oec., T.D. Tržnica Zadar d.o.o.
  3. Zrinka Prusac, dipl.ing.agronomije, Nasadi d.o.o.

 

TEHNIČKA KOMISIJA

  1. Marin Bukulin, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
  2. Zrinka Vrkić, dipl.ing. arh., predstavnik Provoditelja
  3. Simona Gregorović, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

 

Odlukom ocjenjivačkog suda nagrađeni su sljedeći natječajni radovi:

I. nagrada u neto iznosu od 80.000,00 kuna

Autori:             njiric+arhitekti i Numen/For/Use

Autori:             prof. Hrvoje Njirić, dipl.ing.arh.

Iskra Filipović, dipl. ing. arh.

Nikola Radeljković, dipl.diz.

Sven Jonke dipl.diz.

Suradnici:Domagoj Mlinarić, stud.arh.

Ivan Siništaj, stud.arh.

Ian Kruezi, stud. arh.

Irma Šmuc, dipl.ing.arh.

 

II. nagrada u neto iznosu od 50.000,00 kuna

Autori:             Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.

Robert Potokar, U.D.I.A.

Anja Patekar, M.I.A.

Jernej Borko, M.I.A.

 

III. nagrada u neto iznosu od 30.000,00 kuna

Autor:              SODA-arhitekti

Projektni tim:   Jure Čudina, mag.ing.arh.

Vedran Jukić, dipl.ing.arh.

Maša Medoš, mag.ing.arh.

Suradnici:         Mihaela Goluža, mag.ing.arh.

Marin Knežević, mag.ing.arh.

Diego Kozlović, mag.ing.arh.

Koncept dizajna prodajnog pulta:

REdizajn – Neven Kovačić, dipl. diz.

Konzultanti za konstrukciju:

Radionica statike – Vlaho Miljanović, mag.ing.aedif.

Ivan Klepo, mag.ing.aedif.

 

IV. nagrada u neto iznosu od 24.000,00 kuna

Autori:             akademik Branko Kincl, dipl.ing.arh.

Ivan Benković, mag.ing.arch.

Ana Breka, dipl.ing.arh.

Mirta Dropulić, dipl.ing.arh.

Ivana Drviš, dipl.ing.arh.

Almir Ibrahimović, dipl.ing.arh.

Zrinka Mustać, dipl. ing.arh.

Mihovil Selak, dipl.ing.arh.

Konzultant za konstrukciju:

Zlatko Belošević, dipl.ing.građ.

Konzultant za krajobrazno uređenje:

Robert Duić, dipl.ing.agr.

Konzultant za zaštitu od požara:

Goran Tončinić, dipl.ing.arh.

 

V. nagrada u neto iznosu od 16.000,00 kuna

Autori:             Velinka Galić, dipl.ing.arh.

Vlado Bandur, mag.ing.arch.

Željka Đalto, mag.ing.arch.

Bruna Furač, mag.ing.arch.

Marko Galić, mag.ing.arch.

Marija Pavlović, mag.ing.arch.

Otvorenje izložbe natječajnih radovaurbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja gradske Tržnice u Zadru održat će se 10. siječnja 2017. godine u Arheološkom muzeju Zadar u 18:00 sati, a bit će otvorena do 21. siječnja 2017. godine.