PREMA GLASOVIMA PACIJENATA Devet zadarskih liječnika na listi najboljih u Hrvatskoj

Portal najdoktor.com i ove je godine objavio popis liječnika i stomatologa u Hrvatskoj koje su pacijenti svojim komentarima i ocjenama prepoznali kao najbolje. Na popisu najboljih liječnika i stomatologa iz Zadarske županije našli su se ginekolozi Edita Tadić, Ilva Marić, Zdenko Matas i Slavko Marić (Biograd), kardiolog Ante Anić, obiteljski liječnici Biljana Žigurski-Mračić, Ana Dunatov i Marica Polegubić (Biograd) te stomatolog Sergej Kuštera.

Kriterij pri odabiru je bio minimalno pet konstruktivnih pozitivnih komentara. U slučajevima da je doktor imao više od pet komentara, gledao se odnos pozitivnih i negativnih komentara. Komentari koji su se odnosili na vrijeme čekanja i osoblje nisu se uzimali u obzir iz razloga što u mnogim slučajevima liječnici ne mogu birati osoblje niti utjecati na broj pacijenata.