Prevencija kriminaliteta na plažama Prevencija kriminaliteta na plažama
U organizaciji Hrvatskog crvenog križa, a u okviru „Tečaja za osposobljavanje spasilaca“, u četvrtak, 2. lipnja  2016. godine policijski službenici za prevenciju Ureda načelnika... Prevencija kriminaliteta na plažama

U organizaciji Hrvatskog crvenog križa, a u okviru „Tečaja za osposobljavanje spasilaca“, u četvrtak, 2. lipnja  2016. godine policijski službenici za prevenciju Ureda načelnika PU zadarske održali su edukativno predavanje pod nazivom „Prevencija kriminaliteta na plažama“.

Predavanje je nastavak preventivnih aktivnosti iz projekta „Sigurnost u turizmu Zadarske županije 2016“, koji provode PU Zadarska, Upravni odjel za more i turizam Zadarske županije, Vijeće za prevenciju kriminaliteta Zadarske županije i TZ Zadarske županije.

Ovaj projekt dobio je priznanje „Najbolji projekt sigurnosti lokalne zajednice u 2016. godini“ od strane Hrvatskog foruma za urbanu sigurnost i časopisa Zaštita na konferenciji SIGG 2016.

Polaznici tečaja za spasioce educirani su o važnosti samozaštitnog ponašanja, prepoznavanju sumnjivih ponašanja, osoba i predmeta, zatim o obilježjima kaznenog djela krađa i postupanju u slučaju da se kazneno djelo dogodi.

Također su educirani o važnosti prevencije u lokalnoj zajednici kao i o važnosti suradnje građana, odnosno prisutnih kao budućih spasilaca sa policijom.

Upozoreni su da je primijećeno da građani i njihovi gosti ne posvećuju dovoljno pozornosti na zaštitu svoje imovine, pa na taj način počiniteljima olakšavaju počinjenje kaznenog djela.

Prilikom izlaska iz kuće ostavljaju otvorena balkonska vrata i prozore, vrijedne stvari ostavljaju na balkonima i u automobilima. Na plaže nose vrijedne stvari, koje ostavljaju bez nadzora. Ne posvećuju dovoljno pozornosti na nepoznate osobe koje se nađu u njihovom susjedstvu, u kojima ne prepoznaju moguće provalnike.

Prisutni su upoznati da u slučaju provale ili krađe žrtva – oštećeni trpi materijalnu štetu, međutim u najvećem broju slučajeva žrtva trpi i psihičko opterećenje, ne osjeća se više sigurno u svom domu ili na plaži očekujući da se krađa u svakom trenutku može ponoviti.

Polaznicima su prezentirani i statistički podaci iz analitičke evidencije PU zadarske i trogodišnji rezultati dosadašnjih aktivnosti po projektu „Sigurnost u turizmu Zadarske županije“, kako bi polaznici bili upoznati sa najčešćim oblicima kaznenih djela koja se događaju na plažama i u njihovoj blizini.

Zaključeno je da bi spasioci svojom svakodnevnom brigom o kupačima na plaži u vidu savjeta o samozaštitnom ponašanju mogli doprinijeti slici zajednice koja brine i RH kao sigurne destinacije.