PREVENCIJA OVISNOSTI Besplatne sportske aktivnosti u školama i poticanje građanskog aktivizma mladih

Još jedna u nizu tribina u organizaciji Udruge Nada, javnosti poznatijoj kao udruga koja na našem području već dugi niz godina na razne načine sudjeluje u suzbijanju zlouporabe droga i pomaže obiteljima ovisnika, održana je povodom Mjeseca borbe protiv ovisnosti koji se obilježava svake godine u vremenskom periodu od 15. studenog do 15. prosinca. O “Izvannastavnim aktivnostima kao prevenciji ovisnosti”, govorili su gosti tribine Joso Nekić, pročelnik gradskog Upravnog odjela za odgoj i školstvo te Mihaela Perović, pedagoginja u zadarskoj Osnovnoj školi “Zadarski otoci”.

Kako se moglo čuti na tribini prema rezultatima Europskog istraživanja o pušenju, pijenju alkohola, uporabi droga i rizičnim čimbenicima među učenicima, hrvatski su učenici daleko iznad prosjeka u konzumiranju alkohola i pušenju cigareta. Istaknuto je i kako je u prevenciji ovisnosti jako važno, osim  educirati, dakle upravo djecu koja su u pubertetu/adolescenciji, odnosno u najkritičnijoj dobi, kada dolazi do potrebe za dokazivanjem, težnji za prihvaćanjem od strane vršnjaka, nesigurnosti u sebe itd, učenike sedmih i osmih razreda osnovne te prvih i drugih razreda srednje škole, o zdravom načinu života, ali ujedno i o kvalitetnom iskorištavanju njihovog slobodnog vremena, odnosno onog vremena koje im ostane nakon ispunjenja školskih obveza.

udruga-nada-tribina-3

Kako u današnje vrijeme opasnosti na djecu vrebaju sa svih strana, na tribini se moglo čuti kako ih je jako važno usmjeriti da bi se ona u svojoj koži osjećala što korisnije i zadovoljnije i kako bi razvijala svoje sposobnosti na najbolji mogući način. Ključnu ulogu u tome imaju obitelj i škola. Oni su ti koji su u svakodnevnom doticaju s djecom i čija je uloga usaditi mladom čovjeku pozitivne vrijednosti i zdrav pogled na život. U prevenciji ovisnosti jako je važno omogućiti djeci da steknu uvid u sve športske, kulturne zabavne i druge sadržaje koji im se nude u gradu Zadru kao poželjan način za provođenje slobodnog vremena.

– Slobodne interesne aktivnosti vrlo su značajne za odgoj učenika u slobodno vrijeme. Obuhvaćaju različite oblike i forme organiziranja učenika prema mogućnostima i interesu učenika. One se mogu realizirati u školi ili izvan nje. Škola je najvažniji u društvu organizirani sustav koji može ispraviti barem dio odgojnih propusta obitelji. Također je to jedini društveni sustav koji na jednom mjestu može okupiti gotovo svu djecu, njihove roditelje i mnoge stručnjake drugih ustanova na razini lokalne zajednice. Školski preventivni program trebao bi biti koncipiran kao integralni dio odgojno-obrazovnog procesa koji, u najvećoj mjeri neposredno provodi stručni kadar u školama. Trebao bi uključivati afirmaciju sporta i sportskih aktivnosti kao izvora životne radosti djece i mladih, organiziranjem prigodnih sportskih susreta pod motom “sportom protiv droge”, poticanjem volonterizma i građanskog aktivizma mladih, čime bi se mladi aktivnije uključivali u rješavanje problema unutar zajednice, a ujedno udaljavali od nepoželjnih i rizičnih ponašanja te podržavanje programa udruga mladih čije su osnovne aktivnosti usmjerene na korištenje slobodnog vremena. Dakle, temeljni bi mu cilj u interesu zaštite zdravlja trebao biti smanjiti interes djece i mladeži za iskušavanje sredstava ovisnosti, istaknula je moderatorica tribine.

dan-izvannastavnih-aktivnosti

Grad Zadar u Proračunu za 2017. godinu za izvannastavne aktivnosti učenika planira izdvojiti nešto više od milijun kuna, od čega će 240.000 kuna biti usmjereno na projekt Centra izvrsnosti za matematiku, fiziku, a od iduće godine i za informatiku (za nadarenu djecu), 230.000 kuna za projekt ranog učenja talijanskog i njemačkog jezika od 1. do 3. razreda osnovnih škola (samo u dvije zadarske škole-zbog nedostatka financija), 130.000 kuna za obuku neplivača, 130.000 kuna za školske sportske klubove te 250.000 kuna na ostale izvannastavne aktivnosti poput dramskih sekcija, školskih natjecanja, školskih zadruga i sl. Osim grada, dodatnih 100.000 kuna za školska natjecanja osigurava i Zadarska županija. Iako brojni određeni projekti unutar samih škola u sklopu ili mimo redovne nastave postoje, najvećim dijelom zahvaljujući organiziranoj suradnji ambicioznih i voljnih učitelja, profesora, ravnatelja škola, roditelja i same djece zamjetno je kako na listi sufinanciranih projekata nema nekakvih značajnijih, svoj djeci dostupnih, športskih aktivnosti koje su djeci kritične skupine najzanimljivije i po njihovo zdravlje najvažnije.

Pročelnik Nekić  održao je kratku prezentaciju o tome što hrvatski školski sustav, odnosno u ovom slučaju konkretno gradski Upravni odjel za odgoj i školstvo čini i još može učiniti u službi prevencije ovisnosti, objasnio da li za kvalitetnije sadržaje unutar škola mogu povući dodatna sredstva iz fondova Europske unije, kakvi sadržaji se unutar zadarskih škola trenutno nude i sufinanciraju iz gradskog Proračuna te kakve su još ideje i akcije u planu sa svrhom poboljšanja školskog sustava te ujedno proširenja izvannastavnih aktivnosti  unutar samih škola.

– Na žalost, iako zaista dosta radimo na tome da se izvannastavne aktivnosti unutar naših škola prošire, iako i trenutno stanje smatram zadovoljavajućim, moram priznati kako “Europa” nije previše zainteresirana iz svojih fondova sufinancirati projekte vezane uz izvannastavne aktivnosti učenika. Mišljenja sam kako bi možda sav sport i sustav natjecanja trebalo vratiti u škole. Sva djeca koja za to imaju interesa bi se bavila sportom bila ona nadarena ili ne.  Svi bi bili pod paskom stručnjaka kineziologa i ne bi bili pod pritiskom ostvarenih rezultata. To su ostvarile SAD, pa čak i Slovenija, to nije neostvarivo, no trenutno nije izvedivo što zbog prostornih kapaciteta škola, ali i nedostatka stručnjaka koje bi trebalo zaposliti upravo za te izvannastavne aktivnosti, dakle problem financiranja. Jedan početak svega toga imamo u gradskim vrtićima u kojima Grad Zadar financira po jednog kineziologa, a benefit toga je prvenstveno jer stručnjak radi s djecom, ali i istovremeno educira odgojiteljice. Kada bi postojala mogućnost produžetka tog projekta u osnovnim i srednjim školama to bi bio samo iznimno uspješan nastavak našeg programa kojeg već provodimo u vrtićima. U nekoj za sada utopijskoj viziji tek u kasnijoj fazi školovanja, profesionalni klubovi probrali bi nadareniju djecu, no za sada za to ne postoje mogućnosti, istaknuo je pročelnik Nekić.

udruga-nada-tribina-6

U sklopu manifestacije Dan izvannastavnih aktivnosti, sufinancirane od strane Grada Zadra, svi sugrađani na ulicama Poluotoka imaju prigodu vidjeti što učenici zadarskih škola rade izvan redovnog školskog programa.

– Smisao Dana izvannastavnih aktivnosti je da škole pokažu na koje sve načine se može organizirano i svrsishodno provoditi slobodno vrijeme koje se danas još uvijek  smatra vremenom dokoličarenja. Vrijednim spomena smatram pokretanje projekta Centar izvrsnosti za matematiku, fiziku, a od iduće godine i informatiku. To je projekt predviđen za nadarenu djecu na tim područjima.  Naš zadatak kao institucije jest da nagrađivanjem najuspješnijih učenika želimo ukazati na važnost ulaganja u nadarenost, odnosno u konačnici u izvrsnost, ali i na taj način zahvaliti njihovim mentorima koji su uvijek pri ruci učenicima, koji im daju poticaj iako se radi o izvannastavnim aktivnostima. To bi trebao biti putokaz kako bi se i redovna nastava trebala razvijati, stres bi bio manji, a uspjeh veći kada bi se djeca usmjeravala u one segmente školovanja za koja su nadarena, a ističem, svako dijete je nadareno za nešto, samo treba prepoznati za što. Cijeli školski sustav bi se trebao reformirati u tom smislu. Nama bi trebao biti cilj otkriti u čemu je tko najbolji jer bi se samim time i sustav najbolje razvijao. Nije to pitanje samo nadarenosti i rada i stoga smatram kako je naš školski sustav zbog toga i nekih drugih stvari zapravo prosječan, zaključio je Nekić.

Nakon iscrpnog izlaganja pročelnika Nekića podatke o  kratkom istraživanju koje je provela među učenicima osmih razreda o tome kako oni najčešće provode svoje slobodno vrijeme i jesu li u kakvom doticaju sa sredstvima ovisnosti (duhanski proizvodi, alkohol, kocka, društvene mreže, igrice i sl.) iznijela je pedagoginja Perović . Navedenim istraživanjem htjela je dobiti odgovore da li bavljenje organiziranim izvannastavnim aktivnostima djeluje kao prevencija ovisnosti kod učenika osmih razreda. Istraživanje je provedeno u listopadu 2016. godine i obuhvaćalo je 76 učenika. S obzirom na spol, ispitano je 30 dječaka i 46 djevojčica.

ovisnost-o-mobitelima

Istraživanje je pokazalo kako postoje statistički značajne razlike između učenika čija je majka zaposlena i onih čija majka radi, odnosno učenici čija majka radi su češće uključeni u izvanškolske aktivnosti od učenika čija majka ne radi (razlog tomu može biti financijske prirode). Ostale varijable stručne spreme roditelja i bračni status roditelja nemaju utjecaja na ove parametre izvanškolskih aktivnosti i ovisnosti. Osim toga, u ovom kratkom istraživanju zanimljiv je i podatak kako učenici koji češće koriste društvene mreže, postižu bolji školski uspjeh, a posebno zanimljivo je da čitanje kao aktivnost nije značajno povezano s školskim uspjehom.

–  Hipoteza kako bavljenje organiziranim izvanškolskim aktivnostima djeluje kao prevencija ovisnosti kod učenika osmih razreda Osnovne škole Zadarski otoci u Zadru u ovom mom kratkom istraživanju nije potvrđena, odnosno nije utvrđena statistički značajna razlika između bavljenja organiziranim izvanškolskim aktivnostima i ovisnosti. Mislim da je riječ o premalom uzorku učenika, čije je slobodno vrijeme ipak na jedan način kontrolirano i ograničeno od strane roditelja (izlasci su im ograničeni do 22-23 sata, i vikendom do 24 sata). No, bez obzira na to, smatram da je za mladu osobu jako bitno da se bavi nečim izvan škole i da se na jedan način “makne s ulice”. Najveći problem je, što sve te aktivnosti koštaju, a s obzirom na situaciju u kojoj se danas roditelji nalaze – nezaposlenost, krediti itd., teško je izdvojiti 200 kuna mjesečno, i to samo ako se radi o jednom djetetu, a kamoli više. Ponuda je raznoraznih, i vjerujem da bi se svatko u nečemu pronašao. Konkretno, u našoj školi, od izvanškolskih aktivnosti nude se hip-hop, šah, taekwondo, stolni tenis, rukomet, košarka, nogomet i zaista je dosta naših učenika (posebno mlađih) uključeno. S druge strane, škola nema toliko prostornih i vremenskih uvjeta za šire ponude, no smatram kako bi mnoge sadržaje unutar i izvan škole trebalo učiniti dostupnima svoj djeci, bez obzira na njihove financijske mogućnosti, čime bismo zaista učinili veliki korak naprijed za boljitak najmlađih članova naše zajednice, zaključila je Perinović.

S obzirom na veliki broj sugrađana koji su se odazvali ovoj tribini bilo je mnogo upućenih pitanja gostima, ali i  prijedloga roditelja od kojih je svakako najzanimljiviji bio onaj u kojem se jedan dio rješenja u obogaćivanju slobodnog vremena djece pronašao u ideji izgradnje i uređenja dječjih igrališta sa svim popratnim sadržajima u svakom većem stambenom naselju, čime bi bavljenje sportom postalo dostupno svima, a djeca ostala ipak pod jednom većom kontrolom roditelja, s obzirom da je utopijska ideja o  besplatnom bavljenju sportskim aktivnostima sve zainteresirane djece unutar školskih klubova pod stručnim vodstvom za sada neostvariva.