PRIHVAĆENA PREDSTEČAJNA NAGODBA Ponovo će se prikazivati filmovi u kinu Pobjeda!

Na danas održanom ročištu sklopljena je predstečajna nagodba za tvrtku Kino Zadar film d. d.

Prihvaćen je plan restrukturiranja i financijskoga oporavka.

Obaveze i dugovi u iznosu od 46 milijuna kuna plaćat će se prema planu.

Radnicima će plaće biti isplaćene u potpunosti.

Zanimljivo je da će se filmovi ponovo prikazivati i u dvorani kina Pobjeda.