Priopćenje Marjane Botić o Planu gospodarenja otpadom

Županijska vijećnica Akcije mladih, Marjana Botić poslala je priopćenje za medije koje objavljujemo u cijelosti.

“U novom Planu gospodarenja otpadom RH 2016 – 2021 usvojene su primjedbe Akcije mladih i nezavisnih.

Primjedbe koje je Klub vijećnika Akcije mladih i nezavisnih Zadarske županije preko svoje predsjednice mr. sc. Marjane Botić uputio u javnoj raspravi Plana gospodarenja otpadom (PGO) Republike Hrvatske za razdoblje 2016. – 2022. djelomično su prihvaćene.

Osnovne točke primjedbi:

– ujednačavanje obveza i udjela jedinica lokalne i regionalne samouprave u sprječavanju nastanka otpada (kao najboljeg načina postizanja ciljeva PGO za smanjenje količina otpada),

– zatim u mjerama odvojenog prikupljanja otpada na kućnom pragu, koje zapošljavaju velik broj ljudi u cijelom procesu od prikupljanja do prodaje sirovina iz otpada,

– te, cijeli niz stručnih mjera koje se odnose na rad Centara za gospodarenje otpadom (CGO)

prihvaćene su u Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2016. – 2021. i biti će definirane studijama izvodivosti i ostalim provedbenim dokumentima.

U Akciji mladih i nezavisnih osobito smatramo potrebnima rad samih Centara za gospodarenje otpadom u RH učiniti transparentnim obzirom na zaštitu slobode tržišne utakmice prema privatnim centrima i međusobno, kako bi konkurirali naprednijim tehnologijama i manjim cijenama zbrinjavanja otpada – a ne da se dogodi da CGOi preuzmu monopol na pojedinom području, ucjenjuju lokalna komunalna poduzeća i tako krajnjim korisnicima (svima nama) nerealno povećaju cijenu za odvoz komunalnog i drugog otpada.

Također u Akciji mladih i nezavisnih upućujemo strože mjere kvalitativnog i kvantitativnog mjerenja pokazatelja utjecaja CGO-a na okolna područja, emisije u tlo i zrak, kako bi se CGO prilagodili Planu gospodarenja otpadom koji predviđa smanjivanje količina otpada (a ne obrnuto jer CGOi nažalost sad teže povećanju količina otpada kako bi im komunalna poduzeća što više plaćala dostavljen otpad).

Akcija mladih i nezavisnih i dalje će sudjelovati u stvaranju politika koje vode promjenama dosadašnjeg potpuno ne ekološkog i negospodarskog sustava koji je trošio resurse, vrijeme i zagađivao okoliš nepotrebnim ogromnim količinama nerazvrstanog otpada odnosno smeća, što je pogodovalo određenim interesnim grupacijama čiji će se interesi usvajanjem ovakvog PGO u velikoj mjeri odstraniti iz postupaka gospodarenja otpadom.

Takve postupke „čišćenja“ interesnih grupacija iz posla gospodarenja otpadom čime će se postići čišća društvena sredina primjerice ranijim zatvaranjem neusklađenih odlagališta, učinkovito odvojeno prikupljanja otpada na kućnom pragu, fer određivanja cijena za krajnje korisnike u pravednijoj tržišnoj utakmici CGOa, sortirnica, komposišta, javnih i privatnih komunalnih tvrtki, a što jamči zapošljavanje velikog broja ljudi na tim poslovima, umjesto samo 20-40 u skupim CGOima u Akciji mladih i nezavisnih pozdravljamo.

Akcija mladih i nezavisnih daje podršku ovakvom Planu gospodarenja otpadom i ministru prof. dr. sc. Slavenu Dobroviću, te naglašavamo da ćemo se kao i do sada, beskompromisno boriti kako bi se ciljevi usvojeni Planom gospodarenja otpadom što kvalitetnije i prije postigli.

Na raspolaganju sam za sva dodanta pojašnjenja i srdačno vas pozdravljam,

Marjana Botić