Priprema se proslava Dana obrane grada Zadra – neprijatelj uspješno zaustavljen prije 31 godinu! Priprema se proslava Dana obrane grada Zadra – neprijatelj uspješno zaustavljen prije 31 godinu!
Početkom listopada obilježava se 31. obljetnica Dana obrane grada Zadra. Program traje od 1. do 6. listopada. Objavljujemo ga u nastavku. Priprema se proslava Dana obrane grada Zadra – neprijatelj uspješno zaustavljen prije 31 godinu!

Početkom listopada obilježava se 31. obljetnica Dana obrane grada Zadra. Program traje od 1. do 6. listopada. Objavljujemo ga u nastavku.