PROČELNIK LONIĆ O EU FONDOVIMA: Teško ćemo povući značajnija sredstava!

Župan Stipe Zrilić na Kolegiju župana upozorio je da je država smanjila prihode jedinicama lokalne i regionalne samouprave, te ih tako dovela u težak položaj tim više što nije riješen model sufinanciranja europskih fondova, kasnilo se s pripremom planskih dokumenata i sa raspisivanjem natječaja za korištenje europskih sredstava.
S tim u vezi pročelnik UO za razvoj i europske procese Davor Lonić rekao je kako još uvijek nisu gotovi dokumenti koji operativno razrađuju korištenje sredstava po pojedinim prioritetima te da je centralizacija dovela do situacije da javni sektor nema dovoljno sredstava niti za pripremu potrebne tehničke dokumentacije, a o provođenju da i ne  govorimo.
„Dakle, dok se ne riješi sufinanciranje izrade potrebne dokumentacije i  provedbe, teško je očekivati značajnije povlačenje sredstava iz dostupnih izvora od strane javnog sektora“, rekao je Lonić.