Prostor bivšeg HAK-a postaje garaža sa 370 parkirnih mjesta

Daniel Radeta, predsjednik Gradskog odbora SDP-a, poslao je priopćenje za javnost. Objavljujemo ga u cijelosti.

“Amandmani kluba vijećnika SDP-a Zadar izvršeni su gotovo u cijelosti što potvrđuje legalnost, zakonitost i smisao samih mjera koje smo implementirali u Proračun za 2023. godinu. 

Jedini amandman koji će i ove godine ostati nerealiziran, a ostao je nerealiziran iz istih razloga kao i prošle godine, je amandman koji je predviđen za izradu projektne dokumentacije za garažu na Ravnicama. 

Prošle godine smo ta sredstva preusmjerili u Opću Bolnicu Zadar i realizirali nabavku nove radiološke opreme, to jest, nabavku novog ultrazvuka. Ove godine, tim sredstvima krećemo u izradu projektne dokumentacije za izgradnju garaže na prostoru bivšeg HAK-a, kod Poliklinike.

Dakle, nakon što smo na Gradskom vijeću nekoliko puta zaustavili sumnjivu prodaju gradskog zemljišta na kojem se trebao graditi stambeni blok od 10 katova, tom prostoru smo dali novu JAVNU namjenu i u pripremi novog Prostornog plana Grada Zadra predvidjeli ga kao idealan prostor za garažu s preko 370 parkirnih mjesta. 

Budućnost samog projekta ima izuzetan potencijal da konačno krenemo rješavanjem problema nedostatka pakirnih mjesta u samom centru grada, a izgradnja ove nove garaže otvara mogućnost nadovezivanja na postojeću garažu Poliklinike te bi objedinjavanjem ovih površina dobili parking s preko 1000 parkirnih mjesta.

Izgradnja ove garaže na prostoru HAK-a podrazumijeva i rekonstrukciju ceste Ljudevita Posavskog kao i bolju organizaciju prometa ispred same Poliklinike, što će svakako biti tema razgovora ali i jedan od uvjeta kod izglasavanja novog Proračuna za 2024. godinu.

Ideja, kao i sam projekt su prihvaćeni od strane izvršne vlasti i realizacija može započeti odmah.”

Daniel Radeta,

Predsjednik Kluba vijećnika SDP-a Zadar