Psihijatrijska bolnica Ugljan obilježava 60. obljetnicu rada

Psihijatrijska bolnica Ugljan ove godine obilježava 60 godina od svog osnutka. Nakon dugog niza godina uspješnog djelovanja na širem području psihijatrijske skrbi, ova ustanova je među prvima u Dalmaciji, a vjerojatno i Hrvatskoj, uvela palijativnu medicinsku skrb na jedan od svojih odjela. Ipak, kvalitetno uvođenje palijativne skrbi ne bi bilo moguće bez snažne podrške Hrvatskog društva za palijativnu medicinu te Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine (CEPAMET) Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Slijedom toga Psihijatrijska bolnica Ugljan zajedno s Hrvatskim društvom za palijativnu medicinu organizira proslavu 60. godišnjice Bolnice i stručni skup pod jedinstvenim nazivom „60 god. PSIHIJATRIJSKE BOLNICE UGLJAN – Specifičnosti palijativne skrbi u Dalmaciji: primorju, zaleđu i otocima“ koji će se održati 16.-17.10.2015 na Ugljanu i Zadru.