PU zadarska organizirala okrugli stol na temu podrške o zaštite žrtava i svjedoka PU zadarska organizirala okrugli stol na temu podrške o zaštite žrtava i svjedoka
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koji se svake godine obilježava na današnji dan Policijska uprava zadarska, u suradnji sa Odjelom za... PU zadarska organizirala okrugli stol na temu podrške o zaštite žrtava i svjedoka

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koji se svake godine obilježava na današnji dan Policijska uprava zadarska, u suradnji sa Odjelom za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Zadru dana 22. studenog 2019. godine organizirala je Okrugli stol pod nazivom „Međusektorska suradnja na temu zaštite i podrške žrtvama i svjedocima“.
Cilj ovog okruglog stola bila je razmjena iskustava u proteklom razdoblju, moguće prepreke u radu, rezultati međusobne suradnje, te unaprjeđenje podrške žrtvama i svjedocima, a sve u skladu sa Nacionalnom strategijom razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u RH ( NN 75/2015), Direktivom 2012/29/EU i međuresornim Sporazumom o suradnji u području sprječavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji  potpisanim u Vladi RH dana 23. studenog 2018. godine.
Na Okruglom stolu sudjelovali su predstavnici Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Zadru, predstavnici Kaznenog odjela i Prekršajnog odjela Općinskog  suda u Zadru, predstavnici Općinskog državnog odvjetništva u Zadru, predstavnici Centra za socijalnu skrb Zadar,  predstavnici Odjela za besplatnu pravnu pomoć Ureda državne uprave, predstavnici Obiteljskog savjetovališta Caritasa Zadarske nadbiskupije, predstavnici Udruge Duga  predstavnici Službe policije, Službe kriminalističke policije, Službe za granicu, Operativno komunikacijskog centra policije Zadar,  predstavnici I Policijske postaje Zadar i II Policijske postaje Zadar, te policijski službenici za prevenciju Ureda načelnika PU zadarske.    Tijekom radionice ukazano je na važnost međusektorskog umrežavanja tijela nadležnih za pomoć žrtvama i  na važnost razmjene iskustava, te važnu ulogu policije koja se prva  susreće sa  žrtvom.  Prisutni su se osvrnuli na pojam žrtve po ZKP-u i  na  prava žrtava koja ostvaruju, te na  postupanja policije i drugih tijela državne uprave  u tim slučajevima. Također se raspravljalo i o provođenju postupka Pojedinačne procjene potreba žrtve za zaštitom i izricanju te provođenju mjera opreza u praksi, o načinima izvješćivanja žrtve o odluci sudca istrage i  nadležnog Državnog odvjetništva, te izlasku počinitelja iz Istražnog zatvora.
Izloženi su i rezultati Prekršajnog Odjela Općinskog suda u Zadru, te problemi s kojima se susreću u postupanju, kao i podaci o postupanjima sa mladima u radu  Općinskog suda u Zadru, te u predmetima koji se odnose na problematiku „obiteljskog nasilja“.
Raspravljalo se i o suradnji Centra za socijalnu skrb Zadar sa drugim institucijama,a prisutni su upoznati i sa osnivanjem Županijskog tima Zadarske županije za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji sastavljenog  od predstavnika Centara za socijalnu skrb Zadar, Benkovac i Biograd na Moru, predstavnika PU zadarske, predstavnika Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji, predstavnika Opće bolnice Zadar, Sudaca Županijskog  suda u Zadru, Sudaca Općinskog suda u Zadru, savjetnika iz Odjela za prava  žrtava i svjedoka Županijskog suda u Zadru i predstavnika Udruge Duga. Svoju ulogu u rješavanju ove problematike objasnili su i predstavnici Obiteljskog savjetovališta Caritasa Zadarske nadbiskupije, predstavnici Odjela za besplatnu pravnu pomoć Ureda državne uprave u Zadru i odjela za podršku žrtvama i svjedocima te policijski službenici  koji se svakodnevno susreću sa problematikom nasilja u obitelji.
Na okruglom stolu predstavljen je i novi nacionalni projekt „Lily“, kojeg je nositelj MUP, Ravnateljstvo policije,  sa partnerima. Projekt je usmjeren na prevenciju nasilja nad ženama.
Nakon što su razmijenili iskustva iz područja poslova koje obavljaju svi sudionici Okruglog stola sa svrhom unaprjeđenja buduće suradnje, zaključili su da su potrebne zajedničke aktivnosti i kontakti raznih institucija kako bi se sustavno provodile aktivnosti usmjerene na žrtve i počinitelje, a poseban naglasak je stavljen na potrebu provođenja preventivnih aktivnosti usmjerenih na prevenciju vršnjačkog nasilja i nasilja u obitelji  još od najranije dobi.