PUPIĆ BAKRAČ: Krajnje je vrijeme da Kalmeta, Zrilić i Perović prestanu obmanjivati javnost! PUPIĆ BAKRAČ: Krajnje je vrijeme da Kalmeta, Zrilić i Perović prestanu obmanjivati javnost!
Vijećnik Akcije mladih Marko Pupić Bakrač poslao priopćenje za javnost vezano za projekt zbrinjavanja komunalnog otpada u Zadarskoj županiji. Objavljujemo ga u cijelosti. “Od... PUPIĆ BAKRAČ: Krajnje je vrijeme da Kalmeta, Zrilić i Perović prestanu obmanjivati javnost!

Vijećnik Akcije mladih Marko Pupić Bakrač poslao priopćenje za javnost vezano za projekt zbrinjavanja komunalnog otpada u Zadarskoj županiji. Objavljujemo ga u cijelosti.

“Od samog početka smo skretali pozornost na sve opasnosti i nelogičnosti oko realizacije projekta Centra za gospodarenje otpadom Biljanje Donje.
Višekratno smo uz podršku stručne javnosti koju smo angažirali isticali da je koncept CGO-a zastario te da se u zemljama EU uglavnom primjenjuje koncept kružne ekonomije po Zero Waste principima odnosno odvojenog prikupljanja otpada na licu mjesta čime se dobivaju materijali odnosno resursi koji postaju sekundarna sirovina u gospodarstvu. Osim ekološke neprihvatljivosti trošak zbrinjavanja otpada kroz postrojenja za mehaničko-biološku obradu je višestruko veći nego kod koncepta odvojenog prikupljanja otpada.
Na argumentirane činjenice koje smo iznosili odgovaralo se spinevima da širimo laži kako će poskupjeti usluge Čistoće d.o.o za kućanstva te demagogijom tipa da se protivimo zatvaranja deponija na Diklu. Proglašavalo nas se destruktivcima ,huškalo se na nas stanovništvo Dikla, Bokanjca, Zemunika… Sve to je kulminiralo pokušajem ničim izazvanog fizičkog napada od strane predsjednika zemuničkog HDZ-a i njegovih sinova na javnoj raspravi u Zemuniku Donjem.
Nakon istupa eurozastupnika Davora Škrleca sasvim je jasno da EU u potpunosti napušta MBO tehnologiju te da će u najskorije vrijeme donijeti legislativni paket kojim će se u cijelosti implementirati sustav kružne ekonomije u gospodarenju otpadom. Time CGO-i nakon 2020 godine postaju ekonomski i na svaki drugi način neopravdani, intencija je njihovog zatvaranja.
CGO Biljanje Donje trebo bi biti pušten u rad 2019 godine. Dakle mi bi trebali pustiti u rad 2019 godine nešto za što bi nakon 2020 godine trebali razmišljati o zatvaranju !?
Sam ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović je jasno i nedvosmisleno izjavio da će građani iz svojih džepova morati plaćati promašenu politiku zbrinjavanja otpada lokalnih samouprava odnosno prevelike operativne troškove CGO-a kroz povčanje cijena komunalnih usluga ( odnosi se na mjesta gdje je izgradnja CGO-a pri završetku poput Primorsko-goranske županije-CGO Marišćina).
Cijena izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljanje Donje je 385 milijuna kuna a predviđeno je da se 90% sredstava osigura iz EU fondova i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Takav scenarij u ovom momentu je više fantastika nego realnost. Temeljeni preduvjet za dobivanje sredstva iz fondova EU je da projekt bude u skladu s EU zakonodavstvom s kojim država članica mora uskladiti i svoje nacionalno zakonodavstvo. Dakle mogućnosti povlaćenja novca iz EU fondova je vrlo upitna jer se MBO postrojenjima ne mogu postići ambiciozni ciljevi recikliranja, a niti se uklapaju u koncept kružnog gospodarstva.
Prilikom ulaska u EU preuzeli smo obvezu saniranja divljih deponija ( u Zadarskoj županiji ih ima preko 300) te recikliražu otpada. Do 2020 god. Moramo reciklirati 50 posto otpada a do 2030 god. to se penje na 70 posto komunalnog i 80 posto ambalažnog otpada ( sada smo na cca 15 % reciklaže). Ukoliko ne izvršimo te obveze slijedi nam plaćanje milijunskih penala počevši od 2018 godine.

Stoga je krajnje vrijeme direktor tvrtke Eko d.o.o Dino Perović, gradonačelnik Grada Zadra Božidar Kalmeta i župan Zadarske županije Stipe Zrilić prestanu sa obmanjivanjem javnosti pristupe problemu racionalno i odgovorno. Postojeći planovi gospodarenja otpadom se moraju u potpunosti revidirati, uklopiti u smjernice Europske komisije i EU legislativu kako bismo mogli povući novac iz EU fondova i izbjeći plaćanje penala.
Ne može se stanovnicima Dikla u oči lagati da će biti sanirano odlagalište otpada otvaranjem CGO Biljani kada taj centar nije predviđen za zaprimanje mulja iz pročišćivaća otpadnih voda na Smiljevcu( 15 tona dnevno) kao ni opasnog otpada. Dakle Diklo se ne može niti zatvoriti a kamoli sanirati.

Čistoća d.o.o hitno treba započeti sa odvojenim prikupljanjem otpada u svih 37 mjesnih odbora na područiju grada ( za sada je to pilot projekat u svega nekoliko MO), isto moraju napraviti sve komunalne tvrtke općina i gradova na područiju Zadarske županije. Umjesto puštanja spinova i metenja problema pod tepih moramo se uhvatiti posla.
Za eventualni neuspjeh u povlačenju novca iz EU fondova i plaćanje penala neće biti odgovorni ni ustaše ni partizani ni untrašnji ni vanjski neprijatelji, ni tko zna tko i što kako će se već pokušati prikazati u slučaju da do toga dođe.
Isključivi krivci biti će Dino Perović, Božidar Kalmeta i Stipe Zrilić.
U svrhu rješavanja problematike i zaštite interesa građana Zadra i Zadarske županije idući tjedan zatražiti ćemo hitan sastanak sa direktorom tvrtke Eko d.o.o Dinom Perovićem, gradonačelnikom Grada Zadra Božidarom Kalmetom i županom Zadarske županije Stipom Zrilićem.”

 

Vijećnik u Gradskom vijeću Grada Zadra
Marko Pupić-Bakrač