Bolnica raspisala natječaj za 32 pripravnika, te jednog višeg upravnog savjetnika

Opća bolnica Zadar raspisala je natječaj za prijem za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, kojim traži 32 tzv. pripravnika.
Uz slobodna radna mjesta za stručno osposobljavanje, zadarska bolnica raspisla je i natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog višeg upravnog savjetnika.

Za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, najviše osoba se traži za mjesto prvostupnika sestrinstva s višom stručnom spremnom, njih 10. Nešto manje, po šest osoba, zadarska Opća bolnica primit će na mjesto prvostupnika fizioterapije s višom stručnom spremom te fizioterapeuta sa srednjom stučnom spremom. Na radno mjesto medicinske sestre odnosno tehničara sa srednjom stručnom prima se pet osoba. Po jedna osoba s visokom stručnom spremom, zadarska Opća bolnica traži za radno mjesto psihologa i logopeda. Jedno radno mjesto otvoreno je i za prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike s višom stručnom spremom. Za mjesto zdravstvenog-laboratorijskog tehničara sa srednom stručnom spremom, traže se dvije osobe.

Ponudi za natječaj treba priložiti zamolbu, životopis, dokaz o završenom školovanju, odnosno diplomu ili svjedodžbu, prijepis ocijena, domovnicu, rodni list, potvrdu o nekažnjavanju i dokaz o radnom stažu.

Prijave na natječaj primaju se do 31. rujna ove godine na adresu: Opća bolnica Zadar, 23 000 Zadar, Bože Peričića 5, s naznakom “Za natječaj – stručno osposobljavanje” ili “Za natječaj – radni odnos na neodređeno vrijeme”.

 

 

 

N A T J E Č A J

1. Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

– viši upravni savjetnik-m/ž, VSS – 1 izvršitelj

Uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
– 1 godina radnog iskustva

Prije donošenja odluke o odabiru kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete prema Odluci sanacijskog upravitelja mogu biti testirani u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti, bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju.

O mjestu i vremenu testiranja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice bolnice, kao i o rezultatima natječaja.

Ponudi treba priložiti: zamolbu, životopis, dokaz o završenom školovanju (diploma), prijepis ocijena, domovnicu ,rodni list, potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci), dokaz o radnom stažu.

2. Za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

– logoped-m/ž, VSS – 1 izvršitelj
– psiholog-m/ž, VSS – 1 izvršitelj
– prvostupnik sestrinstva-m/ž, VŠS – 10 izvršitelja
– medicinska sestra/tehničar-m/ž, SSS – 5 izvršitelja
– zdravstveno – laboratorijski tehničar-m/ž, SSS – 2 izvršitelja
– prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike m/ž,VŠS – 1 izvršitelj
– prvostupnik fizioterapije- m/ž, VŠS – 6 izvršitelja
– fizioterapeut-m/ž, SSS – 6 izvršitelja

Ponudi treba priložiti: zamolbu, životopis, dokaz o završenom školovanju (svjedožba/diploma), za SSS svjedožbe od prvog do četvrtog razreda, a za VŠS i VSS prijepis ocjena, domovnica, rodni list, potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci),

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Opća bolnica Zadar, 23000 Zadar, Bože Peričića 5, s naznakom: «Za natječaj – stručno osposobljavanje» ili «Za natječaj – radni odnos na neodređeno vrijeme».

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.