RAVNATELJICA VESNA BURČUL TVRDI: Centar ne oduzima roditeljima djecu nego ih štiti!

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb u Zadru, Vesna Burčul, uputila je priopćenje za javnost. Prenosimo ga u cjelosti:

“Posljednjih nekoliko dana svjedoci smo medijskoj izloženosti Centra za socijalnu skrb Zadar, a u vezi recentnih slučajeva. Centar za socijalnu skrb Zadar dužan je čuvati tajnost postupka u obiteljskim stvarima temeljem Obiteljskog zakon i međunarodnih sporazuma o zaštiti djece te radi čuvanja dostojanstva djeteta ne može komentirati trenutne slučajeve jer je riječ o pravima i interesima djeteta.

Međutim, budući da su se u javnosti pojavile izravne prijetnje po život djelatnicima Centra kao i njihovih obitelji ponukani smo reagirati.

Centar za socijalnu skrb, temeljem Obiteljskog zakona („Narodne novine“ broj 103/15) kao i međunarodnih ugovora o zaštiti djece, prvenstveno postupa radi zaštite prava i dobrobiti djeteta, a roditelji su ti koji izvršavaju roditeljsku skrb koju čine odgovornosti, dužnosti i prava roditelja, u svrhu zaštite i promicanja djetetovih osobnih i imovinskih prava te njegovih dobrobiti. Službenici Centra su javni službenici – stručni radnici koji su dužni postupati po zakonima, Ustavu Republike Hrvatske te međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

U slučaju da se pojavi ugroza djetetovih prava, bilo od roditelja, bilo od trećih osoba, Centar za socijalnu skrb dužan je reagirati. Centar za socijalnu skrb ne donosi odluke o roditeljskoj skrbi već to jedino i samo čini sud, a temeljem Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13., 33/15., 82/15.), kao tijelo državne vlasti, sudbenu vlast obavlja samostalno i neovisno u okviru djelokruga i nadležnosti određenih zakonom, te u ovom slučaju donosi odluke o zaštiti prava, interesa i dobrobiti djece.

Djelatnici medija, isto kao i djelatnici Centra za socijalnu skrb su profesionalci koji se vode svojim pravilima, kodeksima i zakonima, te svojim djelovanjem utječu kako na svakodnevni život, tako i oblikovanje društva, a s time svojim postupanjem snose svoj dio odgovornosti na život i društvenu sigurnost.Smatramo da javnost ima pravo biti informirana o načinu kako funkcioniraju državne institucije i biti kritična prema njima, ali uzimajući u obzir najbolji interes djece, čime se štiti njihovo dostojanstvo, njihovi osobni podaci te pravilan psihofizički rast i razvoj.

U ovom slučaju, nažalost, djeca su značajno izložena javnosti.

U medijima su se pojavili natpisi da se djeca „oduzimaju“ roditeljima radi siromaštva. Napominjemo da se djeca ne „oduzimaju“ već Centar za socijalnu skrb provodi odluke suda i poduzima mjere radi zaštite njihovih prava i dobrobiti, a naročito se ne „oduzimaju“ radi siromaštva. Siromaštvo nije i ne može biti razlog oduzimanja prava roditelja na zajednički život s djetetom jer postoje različite mjere socijalne skrbi koji olakšavaju da obitelj prebrodi teški period neimaštine. Na koncu, i Sud za ljudska prava potvrđuje isto (Havelka i dr. protiv Češke (23499/06, presuda iz 2007.).

Centar za socijalnu skrb reagira uvijek, stalno, konstantno, u svakom pojedinom slučaju i samo kad je riječ o zaštiti života, zdravlja i razvoja djeteta, pa tako i u medijski popraćenim slučajevima. Djelatnici Centra kao profesionalci, javni službenici, ljudi, roditelji, bili bi najsretniji da ne postoje djeca kojima su ugrožena prava, dobrobiti i interesi, međutim, tome nažalost nije tako, i zato je zadaća zaštite istih dana Centru za socijalnu skrb.

Centar za socijalnu skrb otvoren je svima, ali u obavljanju posla njegovi djelatnici donose iznimno teške odluke pod stalnim pritiskom javnosti jer je takva narav posla, te su njegovi djelatnici spremni na takav težak rad, međutim, ono na što ne možemo pristati kao profesionalci, javni službenici, ljudi, roditelji, jesu prijetnje smrću i nasilju kako prema djelatnicima, tako prema njihovim obiteljima, a samo i jedino jer savjesno i stručno obavljaju svoj posao.

Centar za socijalnu skrb Zadar otvoren je svima, naročito potrebitima, ali ponavljamo, prijetnje i nasilje prema bilo kome ovo društvo ne smije i ne može tolerirati”.