Renata Sabljar Dračevac: “SDP je protiv on line sjednice Županijske skupštine!”

Renata Sabljar Dračevac, predsjednica Županijskog odbora SDP-a, poslala je priopćenje za javnost koje objavljujemo u cijelosti.

“Na predstojećoj sjednici Županijske skupštine Zadarske županije trebalo bi se raspravljati o važnim temama, a to je teško izvodivo na on – line sjednici jer je kvaliteta rasprave puno lošija. Takva sjednica odgovara samo vladajućima i županu jer će puno toga proći bez kvalitetne rasprave i ukazivanja na propuste.

Predsjednica Županijske skupštine Zadarske županije ponovno je sazvala on – line sjednicu za 14. prosinca 2020. godine, protivno odredbama Zakonu o lokalnoj područnoj samoupravi i Poslovniku Županijske skupštine Zadarske županije, pozivajući se na Naputak Ministarstva uprave klasa: 023-01/20-01/114, ur. broj: 515-05-02-01/1-20-1 još od 13. ožujka 2020. unatoč činjenici da je Stožer civilne zaštite 27. studenog 2020.donio novu Odluku u kojoj izričito stoji:
„Protuepidemijske mjere zabrane održavanja javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno najviše 25 osoba na jednom mjestu te ograničenje trajanja do 22,00 sata ne odnose se na:
• profesionalne umjetničke izvedbe i programe koji ne uključuju zborno pjevanje
• kino projekcije
• izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima
• sjednice predstavničkih tijela.“
Treba li se posebno pozivati na načelo ustavnosti i zakonitosti iz Ustava RH koji u članku 5. navodi:
„U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom.
Svatko je dužan držati se Ustava i prava i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske.“
Za sjednicu je predviđena 31 točka dnevnog reda među kojima su najzanimljivije rebalans proračuna za 2020. i projekcija proračuna za 2021. i 2022.
Koliko je aktualnoj vlasti stalo do poštivanja ovog temeljnog akta ogleda se i u činjenici da nisu uspjeli od trećeg mjeseca ugraditi u Poslovnik Županijske skupštine mogućnost elektronskog održavanja sjednice i na taj način legalno i legitimno donositi odluke.
S druge strane kad se predsjedavajuće zamoli da produže za 10 minuta „aktualni sati“, što bi trebao biti simbolički naziv, za postavljanje vijećničkih pitanja, doslovno se drže Poslovnika: jedan sat, ni minuta duže! Stoga se redovito događa da ne stignu svi vijećnici postaviti pitanje.
Što dakle zaključiti, nego da je HDZ iznad Ustava RH ili kako reče Ulpijan-“Princeps legibus solutus est!“ (Vladar je oslobođen zakona!)”
Klub vijećnika SDP-a