Roditelji djece iz Zadra koja se liječe u Zagrebu i Splitu imat će besplatan smještaj

Grad Zadar ovim putem obavještava sve roditelje (zakonske skrbnike) djece koja su upućena na liječenje izvan Zadra (prvenstveno u bolnice u Zagrebu ili Splitu) da im je osiguran besplatan smještaj za vrijeme liječenja djece. To pravo regulirano je Odlukom Gradskog vijeća o smještaju za roditelje djece koja se zbog težih oboljenja moraju liječiti izvan Zadra, Klasa: 501-01/23-01/07, Klasa: 2198/01-1-23-6 od 11. svibnja 2023. godine (˝Glasnik Grada Zadra˝ broj 8/23). U tu svrhu Grad Zadar je unajmio dva trosobna stana, jedan u  Splitu i jedan u Zagrebu. Sukladno odredbama Ugovora o najmu, stanovi su raspoloživi za besplatan smještaj roditelja počevši od 1. listopada 2023. godine do daljnjega.

     Pravo na smještaj imaju roditelji odnosno zakonski skrbnici koji imaju prebivalište na području grada Zadra, a čija se djeca zbog težih bolesti, za koje ne postoji mogućnost pružanja adekvatne zdravstvene skrbi u OB Zadar, moraju liječiti u jednoj od bolnica na području Republike Hrvatske. Opravdanost potrebe liječenja u bolnici izvan Zadra,  dokazuje se uputnicom izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite, odnosno mišljenjem i preporukom odgovarajućeg liječnika specijaliste.

     Poslove u svezi s ostvarivanjem prava propisanih ovom Odlukom obavlja Upravni odjel socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra, na adresi: Narodni trg 1. 

Kontakti:  208-142, 208 143 ili mail: jakov.vidovic@grad-zadar.hr

                                                     Ili nada.gauta@grad-zadar.hr

GRAD ZADAR

UO ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO