SDP o perspektivi razvoja poljoprivrede i ribarstva u dalmatinskim županijama

Panel – rasprava „Perspektive razvoja poljoprivrede i ribarstva u dalmatinskim županijama“ održana je sinoć, 9.2. u  Gradskoj knjižnici Zadar u organizaciji SDP- a Zadarske županije i Savjeta za poljoprivredu i hranu SDP- a RH.  Prisutne je pozdravila potpredsjednica SDP-a i Sabora RH Sabina Glasovac a raspravu u kojoj je sudjelovalo četvero panelista, moderirala je Mila Butić.

Dr. sc. Marija Vukobratović, predsjednica Savjeta za poljoprivredu i hranu SDP-a RH predstavila je  polazne točke SDP-ova programa poljoprivrede i hrane, istaknuvši, između ostalog pitanje samodostatnosti poljoprivredne proizvodnje, poticanje poljoprivrednih zadruga, stavljanje u funkciju zemljišta u vlasništvu države te potrebu donošenja strateških dokumenata na razini države.

Goran Perović Mungos, koordinator Savjeta za poljoprivredu i hranu SDP-a za Dalmaciju, govorio je o razlozima zbog kojih se sve manje ljudi bavi poljoprivredom, specifičnostima proizvodnje hrane u Dalmaciji i konkretnim mjerama koje predlaže SDP, posebno apostrofirajući melioraciju, komasaciju, transparentnost u dodjeli poticaja i potrebu davanja pravne osobnosti poljoprivrednim gospodarstvima.

Bojana Lukić, vlasnica OPG iz Gračaca ukazala je na konkretne probleme poljoprivrednih proizvođača iz ličkog dijela naše županije, navodeći osobito nelogičnosti u dodjeli poticaja i dodjeli općinskog, državnog i šumskog zemljišta u zakup, zatim manjkavost i netransparentnost sustava bodovanja prilikom apliciranja za projekte kao i nedovoljno regulirano pitanje naknade štete od divljih životinja.

Dr. sc. Maja Krčum upoznala je prisutne s kapacitetom i osnovnim karakteristikama naše ribarske flote te predstavila polazne točke za unaprjeđenje ribarstva kroz doprinos smanjenju emisije štetnih plinova u skladu sa zakonodavstvom EU. Govorila je, također, o prihvatljivim energetskim modelima kao i o kriterijima za dodjelu poticaja u ribarstvu uključujući i prihvatljive troškove ulaganja u plovila.