SDP Zadarske županije odabrao pet imena za listu za Sabor

Županijski odbor SDP-a Zadarske županije je na sjednici održanoj 21. svibnja 2020. donio Odluku o prijedlogu kandidata za listu za parlamentarne izbore koji će se održati u srpnju ove godine. Na sjednici je bilo prisutno 19 članova od 24 člana koliko broji Županijski odbor.
Predsjedništvo Županijske organizacije je Županijskom odboru predložilo sljedeće kandidate: Renatu Sabljar Dračevac, Tonija Herendu, Radoslavu Gregov i Franka Vidovića.
Renata Sabljar Dračevac je predložena jer je dugogodišnja predsjednica Županijske organizacije SDP-a Zadarske županije i vijećnica je Županijske skupštine Zadarske županije u trećem mandatu što govori da članovi i simpatizeri SDP-a u našoj županiji u njoj vide osobu koja razumije probleme lokalnih sredina, kojoj vjeruju i godinama je podržavaju. Po zanimanju dr.med. psihijatrica.
Toni Herenda je predložen jer je predsjednik Gradske organizacije SDP-a Paga, a to je jedna od naših najuspješnijih organizacija, i vijećnik je Gradskog vijeća Grada Paga. Prošao je obuku u Školi društvene pravednosti Friedrich Ebert, to je obrazovni program za mlade političke i društvene aktiviste progresivne ljevice u Hrvatskoj. Također je sudjelovao u obuci Progressive Leadership Program Friedrich Ebert Stiftung. Po zanimanju mg.geografije
Radoslava Gregov je predložena jer je tajnica Županijske organizacije, vijećnica Županijske skupštine Zadarske županije i članica Nadzornog odbora Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a Hrvatske. U svom radu je prepoznata kao istinska socijaldemokratkinja koja se bori za širenje i populariziranje socijaldemokratskih ideja diljem naše Županije. Po zanimanju diplomirana pravnica
Franko Vidović je član Predsjedništva SDP-a Hrvatske i imenovan je od strane Glavnog odbora SDP-a za koordinatora za 9. izbornu jedinicu. Članovi Predsjedništva Županijske organizacije SDP-a Zadarske županije podržavaju odluku Glavnog odbora jer smatraju da je Franko Vidović svojim radom dokazao da je istinski socijaldemokrat s velikim političkim iskustvom koje godinama kao saborski zastupnik dijeli sa svojim stranačkim kolegama ne samo u 9. izbornoj jedinici već u cijeloj Hrvatskoj.
Prijedlog Predsjedništva Županijske organizacije članovi Županijskog odbora su usvojili sa 16 glasova za, dva protiv i jednim suzdržanim.
Na kraju sjednice je konstatirano da je Županijski odbor SDP-a naše županije donio Odluku kojom se Glavnom odboru SDP-a za parlamentarnu listu predlažu sljedeći: Renata Sabljar Dračevac, Toni Herenda, Radoslava Gregov i Franko Vidović.