Seljačka tržnica izabrana za jedan od najdojmljivijih projekata UN Development Programme

Seljačka tržnica Zadarske županije izabrana kao jedan od najdojmljivijih projekata United Nations Development Programme

Podsjećamo Seljačka tržnica je projekt kojeg je započela Zadarska županija i UNDP u rujnu 2013.  sa ciljem da se kupcima osigura izravni pristup kvalitetnim sezonskim poljoprivrednim proizvodima s područja Zadarske županije.

Od 1. siječnja 2014. godine upravljanje Seljačkom tržnicom preuzela je Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije koja je od 01. siječnja 2016. predala upravljanje novo osnovanoj udruzi izlagača „Volim domaće“.