Slavica Jeličić bila je najaktivnija gradska vijećnica u Biogradu!

Nakon lokalnih izbora u svibnju 2013. godine rezultati su bili sljedeći: HDZ je osvojio 9 mandata u gradskom vijeću, SDP 2 mandata, Nezavisna lista Babara 2 mandata kao i HDSSD. Ukupno gradsko vijeće grada Biograda broji 15 vijećnika i vijećnica.
Na konstituirajućoj sjednici gradskog vijeća grada Biograda održanoj 17. lipnja 2013. godine u gradsko vijeće su izabrani:
HDZ (Melanija Ražov Radas, Antonia Radas, Šime Mršić, Ante Lukačić, Nikola Tomić, Marica Mrkić, Toni Bogdanić, Sanja Delin, Eddie Stamičar)
SDP (Slavica Jeličić i Mira Ražnjević)
NL Babara (Ivan Babara i Leo Zorica)
HDSSD ( Ivan Sambunjak i Andrej Marinović)

Na kostituirajućoj sjednici gradskog vijeća za Predsjednicu gradskog vijeća izabrana je Melanija Ražov Radas (HDZ) a za potpredsjednike Šime Mršić (HDZ) iz redova pozicije te Slavica Jeličić (SDP) iz redova opozicije.

U nastavku Vam donosimo koliko su predstavnici građanki i građana sudjelovali na sjednicama gradskog vijeća te koliko su vijećničkih pitanja postavili na aktualnom satu koji se održava na početku svake sjednice gradskog vijeća grada Biograda (svaka vijećnica ili vijećnik imaju pravo postaviti 2 pitanja po sjednici gradonačelniku i gradskoj upravi)
Svi zapisnici sa sjednica gradskog vijeća sadrže pitanja i rasprave gradskih vijećnica i vijećnika i dostupni su na mrežnim stranicama grada Biograda na Moru ( http://www.biogradnamoru.hr/akti-i-sluzbene-odluke/zapisnici-sa-sjednica-gv ) pa svatko tko želi znati dali ga je njegova vijećnica ili vijećnik dobro zastupao može to jasno i transparentno vidjeti i odlučiti dali su zaslužili ili ne da im opet ukažu povjerenje.
Gradsko vijeće je reprezentativno tijelo svih građanki i građana grada Biograda stoga je jako bitno da svoje djelovanje shvaćaju kao glas svih građanki i građana grada Biograda.
Ova analiza je napravljena zaključno s 34. sjednicom gradskog vijeća koja je održana dana 20. Prosinca 2016. Godine.

STATISTIKA PRISUSTVOVANJA VIJEĆNICA I VIJEĆNIKA SJEDNICAMA GRADSKOG VIJEĆA I BROJ POSTAVLJENIH VIJEĆNIČKIH PITANJA GRADONAČELNIKU I GRADSKOJ UPRAVI NA AKTUALNOM SATU :
Tijekom mandata su se dogodile zamjene nekih vijećnica i vijećnika koje su navedene ispod vijećnice ili vijećnika kojeg su zamijenili. Na svakoj sjednici svaki vijećnik ima pravo predložiti po dva pitanja.
1. Melanija Ražov Radas (HDZ) sudjelovala na 33 od 34 sjednice, postavila 0 pitanja
2. Antonia Radas (HDZ) sudjelovala na 26 od 26 sjednica, postavila 0 pitanja
Zamjenik Šime Kulaš (HDZ) sudjelovao na 8 od 8 sjednica, postavio 0 pitanja
3. Šime Mršić (HDZ) sudjelovao na 33 od 34 sjednice, postavio 1 pitanje
4. Ante Lukačić (HDZ) sudjelovao na 28 od 34 sjednice, postavio 3 pitanja
5. Nikola Tomić (HDZ) sudjelovao na 33 od 34 sjednice, postavio 7 pitanja
6. Toni Bogdanić (HDZ) sudjelovao na 33 od 34 sjednice, postavio 3 pitanja
7. Marica Mrkić (HDZ) sudjelovala na 26 od 26 sjednica, postavila 2 pitanja
Zamjenik Ivica Kapitanović sudjelovao na 7 od 8 sjednica, postavio 2 pitanja
8. Sanja Delin (HDZ) sudjelovala na 24 od 34 sjednice, postavila 1 pitanje
9. Eddie Stamičar (HDZ) sudjelovao na 33 od 34 sjednice, postavio 0 pitanja
10. Mira Ražnjević (SDP) sudjelovala na 29 od 34 sjednice, postavila 43 pitanja
11. Slavica Jeličić (SDP) sudjelovala na 32 od 34 sjednice, postavila 54 pitanja
12. Ivan Babara (NL Babara) sudjelovao na 25 od 34 sjednice, postavio 13 pitanja
13. Leo Zorica (NL Babara) sudjelovao na 33 od 34 sjednice, postavio 26 pitanja
14. Ivan Sambunjak (HDSSD) sudjelovao na 17 od 32 sjednice, postavio 17 pitanja
15. Andrej Marinović (HDSSD) sudjelovao na 16 od 20 sjednica, postavio 8 pitanja
Zamjenica Mirana Belamarić (HDSSD) sudjelovala na 10 od 14 sjednica, postavila 4 pitanja. gradsko vijece biograd