STIPE ZRILIĆ: Zadarska županija po rastu prihoda spada među najušpjesnije u Hrvatskoj! STIPE ZRILIĆ: Zadarska županija po rastu prihoda spada među najušpjesnije u Hrvatskoj!
Povodom 23. obljetnice osnutka Zadarske županije, u Arsenalu je održana svečana sjednica Županijske skupštine. U svom govoru župan Stipe Zrilić održao je opsežan govor... STIPE ZRILIĆ: Zadarska županija po rastu prihoda spada među najušpjesnije u Hrvatskoj!

Povodom 23. obljetnice osnutka Zadarske županije, u Arsenalu je održana svečana sjednica Županijske skupštine.

U svom govoru župan Stipe Zrilić održao je opsežan govor u kojem se osvrnuo na sve postignuto do sada, a dotakao se i planova za budućnost.

Njegov govor objavljujemo u cijelosti.

“Poštovani i cijenjeni uzvanici, dobitnici županijskih priznanja, dame i gospodo, sve vas srdačno pozdravljam. Svim žiteljima Zadarske županije upućujem svoju iskrenu čestitku povodom sutrašnjeg Dana županije.
Županija 23 godine brodi kroz razne promjene propisa, promjene Vlada, promjene općeg stanja u svijetu, gospodarske krize. Odolijevali smo svemu nastojeći se prilagoditi promjenama, jačati vlastite kapacitete, učiti novu metodologiju rada koja je došla našim ulaskom u EU.

Rezultati našeg rada i ostvarenja uloge koordinatora upravljanja razvojem vidljivi su na svakom koraku, a o njima svjedoče i konkretne brojke. Tako je indeks razvijenosti naše županije 106%  nacionalnog prosjeka.

Značajan je kontinuirani pad broja nezaposlenih te povećanje broja zaposlenih osoba u županiji. U 2015. godini  koncem ožujka bilo je 9.514 nezaposlenih, dok je koncem ožujka ove godine taj broj za 1.158 osoba manji. Broj zaposlenih osoba na kraju ožujka ove godine iznosio je 47. 893 što je za 1.191 više no u isto doba prošle godine. Naša se županija nalazi na petom mjestu u Hrvatskoj, po ukupnom prihodu po glavi stanovnika, te je ujedno i među županijama koje su zabilježile najveći rast prihoda po stanovniku u posljednjih 15 godina.

Da bi razvoj nekoga područja bio kvalitetan i održiv, u njegovom temelju moraju postojati dobri planovi i strategije. Prošle je godine počela izrada nove Županijske razvojne strategije koju izrađujemo vlastitim snagama te očekujemo da će Strategija biti spremna za usvajanje u rujnu. Najveći dio svojih sektorskih dokumenata, već smo usvojili, a neki već doživljavaju i svoju reviziju.

Prostorni plan županije prošle je godine mijenjan. Relativno je to čest postupak koji ukazuje na fleksibilnost područne samouprave koja pravovremeno reagira na nove potrebe, osobito na zahtjeve mogućih ulagača.

Sređivanje stanja u prostoru uključuje i izradu katastra pomorskog dobra, ali i izuzetno zahtjevan posao tzv. legalizacije objekata  koji su županije preuzele od države. Upravni odjel zaprimio je ukupno 53.669 zahtjeva a riješeno ih je do sada 50%. Veseli činjenica da raste broj zahtjeva za građevinskim  dozvolama. U odnosu na 2014. godinu broj zahtjeva je veći za 35%.

Županijska uprava za ceste, smanjivanju sredstava unatoč, uspijeva održavati 1.200 km cesta na kojima je broj prometnih nesreća, osobito onih sa smrtnim stradavanjem, sve manji.

Komunalna infrastruktura gradi se i u poslovnim zonama jedinica lokalne samouprave u čemu im sukladno mogućnostima stalno pomažemo.

Većina naših otoka ima obnovljene ili izgrađene nove luke, a luka čije je potpuno stavljanje u funkciju od izuzetnog značaja za gospodarstvo čitave naše županije svakako je državna luka Gaženica.
Također, nadamo se da će i projekt prometnog povezivanja naših otoka podmorskim tunelima, kojeg je prošla Vlada ignorirala, sada biti prepoznat na državnoj razini te da će se nastaviti priprema za njegovu realizaciju.

Ne smijemo zaboraviti  Zračnu luku Zadar sa 487.652 prevezena putnika. Usporedimo li te brojke s onima iz 2005. godine kada je broj putnika bio 86.857 bit će nam jasna uloga Zračne luke u razvoju turizma. Produljenje uzletno-sletne staze, približit će nas i najudaljenijim odredištima svijeta.

Opredijelivši se za obnovljive izvore energije u prostornom planu smo predvidjeli lokacije za izgradnju vjetroparkova, a izradili smo i Atlas vjetra te program i plan energetske učinkovitosti. Do sada je instalirano oko 100 MW vjetroagregata  a ukupna vrijednost investicija je oko 150 milijuna eura. Potencijala za nova ulaganja ima još.

Potičući korištenje obnovljivih izvora energije sufinanciramo ugradnju solarnih kolektora za kućanstva, a spomenut ću i zanimljive projekte ruralne elektrifikacije područja gdje nema pristupa elektro  mreži. Nastavljeni su radovi na izgradnji sustava plinovoda te priključenja potrošača. Do sada je izgrađeno 40 km plinovoda, a priključeno je preko 800 potrošača.

Jako važan projekt je Centar za gospodarenje otpadom koji je prije godinu dana dobio lokacijsku dozvolu što je bio glavni preduvjet za nastavak svih daljnjih aktivnosti za  izgradnju. Izrađena je i studija izvedivosti koja je dala sve potrebne parametre kojima su definirani troškovi izgradnje i uspostave Centra. Ukupna vrijednost investicije je 385.000.000 kuna. Projektni prijedlog predan je nadležnom Ministarstvu na  ocjenjivanje za dodjelu bespovratnih sredstava.

Gospodarstvo naše županije se stabilizira a izvoz u iznosu od 253 milijuna eura  je i dalje jači od uvoza koji iznosi 231 milijuna eura. (Zaposlenost )
Vodeći se smjernicama dokumenta Europa 2020 koji kao temeljne ciljeve ističe pametan, održiv i uključiv rast, svoje aktivnosti usmjerili prema ostvarivanju kvalitetnog i suvremenog načina restrukturiranja gospodarstva, poticanju inovativnosti te povezivanju sa znanstveno-istraživačkim institucijama. Kroz razvoj pametne regionalne specijalizacije radi se na realizaciji centara kompetencije, i to: Centra novih tehnologija, Plavo-zelenog centra za preradu ribe i voća te Centra kreativne industrije. Cilj nam je potaknuti razvoj inovacija, edukacije i digitalnog društva, kao i rast konkurentnosti te potaknuti zapošljavanje.
Pružamo potpore malom i srednjem poduzetništvu kroz sufinanciranje kamata za poduzetničke kredite, kroz potpore u ruralnom razvoju, potpore projektima poduzetničkih zona, udruživanja u klastere, inovacije i dr.

Turizam svojim rastućim brojkama ulijeva optimizam. U prošloj je godini zabilježen turistički promet od ukupno od 1.549.557 dolazaka turista ili 6% više nego 2014. godine a noćenja je bilo 10.716.935 ili 6% više. Značajno je napomenuti nautički turizam kao vrlo poželjnu i isplativu vrstu turizma. Sa svojih 3.820 vezova naša je županija najveća turistička destinacija.
U suradnji s Turističkom zajednicom pokrenut je projekt Razvoj i promocija biciklističkog turizma, a spomenut ću i izradu Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama.

Zadarska županija  je osobito jaka u ribarstvu i marikulturi. Čak 47 % ukupnog ulova ribe u RH ostvaruju ribari Zadarske županije, a  županija s oko 70 % sudjeluje u ukupnoj marikulture RH. Svoj doprinos u tome Županija daje kroz koncesioniranje pomorskog dobra za gospodarske namjene.
Razvoj ruralnih područja potičemo kroz potpore, ali i kroz nekoliko projekata koji se odnose na poljoprivredu. Želimo poticati obnovu i očuvanje tradicionalnih sorti, a što je vidljivo kroz projekte Revitalizacija proizvodnje češnjaka u županiji te Obnova proizvodnje šljiva na području Općine Gračac. Veliki iskorak učinili su u posljednjih godina naši maslinari i vinari. Radi se na uspostavi tematskih vinskih cesta, ceste ulja i sira.
Sve veći broj je poljoprivrednika uključenih u sustav ekološke proizvodnje, njih 66 je prijavljeno sa 1100 hektara površina u čemu prednjačimo pred ostalim županijama na Jadranu. Želimo jačati turističku ponudu i kroz razvoj agroturizma. Danas nema mjesta u županije gdje se ne može baviti turizmom. Prošle godine nastavljene su aktivnosti na sustavima za navodnjavanje Vransko polje, Baštica, Lišansko polje i napravljena je Predinvesticijska studija višenamjenskog korištenja Ličkih voda i rijeke Zrmanje za potrebe zadarskog zaleđa te studija Mogućnosti korištenja površinskih voda slivova Bokanjac i Miljašić jaruga.
Do sada su Zadarska županija i njene razvojne agencije sudjelovali u 41 projektu vrijednosti od 76 milijuna eura. 22 projekta su završena a 19 ih je u tijeku. Naše razvojne agencije i dalje intenzivno rade na pripremi novih projekata, a pružaju pomoć i drugim pravnim subjektima na našem području.

Uz nekoliko većih projekata u kojima smo partneri, spomenimo projekt  čiji smo nositelj, HERA – upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasljeđu Jadrana. Ukupna vrijednost projekta iznosi 8.842.600 eura. Uključeni su partneri iz 8 različitih država.
Najveći dio proračuna odlazi na školstvo i zdravstvo. Skrbimo o svojim školama (47) nastojeći svakom djetetu pružiti iste uvjete za školovanje. Kroz nekoliko godina decentralizirana sredstva za financiranje školstva su smanjivana i situacija je postala teška. I naše škole se polako okreću EU projektima. Značajno je istaknuti i projekt Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnim i srednjim školama. U kolovozu 2015. godine, pak, započeli smo s provedbom novog projekta Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka. Odobrena su bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda za financiranje 63 pomoćnika u nastavi za 86 učenika s teškoćama.

Velika pohvala ide svakako radu naših ustanova u kulturi – Kazalištu lutaka Zadar i Narodnom muzeju koji uspijevaju iz godine u godinu stvarati sve kvalitetniji program i povećavati prihode. U Narodnom muzeju obnovljena je Galerija umjetnina, a dovršenjem male dvorane i njenim stavljanjem u funkciju Kazalište je dobilo još jedan kvalitetan prostor za širenje svojih aktivnosti. Neke zdravstvene ustanove rade u teškim materijalnim uvjetima (7). Odnosi se to osobito na Opću bolnicu Zadar gdje su nam bila uzeta osnivačka prava, ali i na ostale dvije bolnice. Prošle godine usvojen je Plan socijalnih usluga županije koji je izradio Savjet za socijalnu skrb. U suradnji s Caritasom i Gradom Zadrom osigurali smo nastavak provođenja programa pružanja usluga rane intervencije u djetinjstvu kroz rehabilitacijski rad s djecom u obitelji. Imamo dobru suradnju sa gradovima i općinama te mnogim udrugama naročito braniteljskim.
Naši djelatnici svoje zadaće nastoje obavljati što kvalitetnije, žele biti na usluzi žiteljima te rješavati zahtjeve korisnika što jednostavnije i učinkovitije podižući razinu odgovornosti u trošenju novca poreznih obveznika. Imamo Certifikat sustava upravljanja kvalitetom a Institut za javne financije, provodeći analizu otvorenosti proračuna, ocijenio nas je odličnim ocjenama pohvalivši razinu transparentnosti. Stanje proračuna je stabilno.

Iza svega navedenog, iza svih uspjeha stoje ljudi. Djelatnici naših upravnih odjela, ali i svih ustanova. Kvalitetan kadar je uvjet bez kojega se ne može očekivati ikakav razvoj, a kvaliteta, pak, ne dolazi sama od sebe. Rezultat je cjeloživotnog obrazovanja, sposobnosti prilagodbe novim uvjetima, novim zadaćama, novim načinima rada.
Na koncu spomenut ću i da jačamo svoju međunarodnu suradnju kroz razmjenu iskustava i znanja s prijateljskim regijama Južnomoravskom regijom, Trnavskim samoupravnim krajem, Baranjskom županijom i Podkarpatskim vojvodstvom te da skrbimo i o Hrvatima izvan Domovine

Napredak je nemoguć bez suradnje. Stoga želim zahvaliti svima koji su surađujući s nama županiju učinili uspješnom, kao i svima koji su nam dali podršku u onome što radimo. Nadam se da će vrijeme koje dolazi, a i u kontekstu promjena koje su se dogodile na državnoj razini, donijeti otklanjanje ograničenja koja su nas do sada kočila te da ćemo biti u mogućnosti, a u okviru postojećeg teritorijalnog ustroja, nastaviti svoje aktivnosti usmjerene na regionalni razvoj, razvoj vlastitih snaga te jačanje gospodarstva.
Na kraju, ali ni u kom slučaju najmanje važno, iskoristit ću prigodu i uputiti svoju iskrenu čestitku našim laureatima koji su svojim radom dokazali kako svaki uspjeh počiva na znanju i upornosti. Hvala vam na tome, a svima vama, dragi žitelji Zadarske županije, želim sretan Dan Županije, zdravlje, uspjeh i sreću u životu.