SUZBIJENA BOL Život dostojan čovjeka

 

Od 1. do 4. listopada u hotelu Kolovare održat će se 6. Kongres stručnog društva za suzbijanje boli pod sloganom „Suzbijena bol – život dostojan čovjeka“.

Riječ je o vrlo važnom stručnom događanju, jedinom takvom u Europi i svijetu.

– “Jedina smo organizacija koja okuplja medicinske sestre koje se direktno ili indirektno bave suzbijanjem boli. Na kongresu sudjeluju medicinske sestre i tehničari Hrvatske, zemalja okruženja, EU-a  te iz SAD-a.

Ove godine 6. Kongres Stručnoga društva za suzbijanje boli okuplja i studente sestrinstva, učenike srednjih medicinskih škola, kao i njihove profesore, stručne učitelje zdravstvene njege i mentore. Razmjenjujemo iskustva, unaprjeđujemo svoja znanja i time podižemo nivo kvalitete zdravstvene njege i cjelokupne zdravstvene skrbi, a sve u korist i za boljitak naših bolesnika.” – navodi se u pozivu upućenom medijima.

 

Četvrtak, 1. listopada 2015.

 

15:00 – 20:00

REGISTRACIJA SUDIONIKA

 

18:30 – 19:30

Svečano otvaranje

(ženska klapa „Magnificat“,muška klapa „Munita,“nastup folklora„Donatići“,  osnovne škole Bili Brig),uz nazočnost gostiju, predstavnika županije i grada,bolnice,Doma zdravlja Zadar ,Nadbiskupije Zadarske , Medicinske škole Ante Kuzmanić Zadar,

Glazbeni program

 

20:00

Koktel dobrodošlice

 

Petak,  2. listopada 2015.                           Voditelj:Rumora,Smješka,Kušan

 

8:30 – 8:50

LIJEČENJE AKUTNE POSTOPERATIVNE BOLI – ULOGA MEDICINSKE SESTRE NA ODJELU ABDOMINALNE KIRURGIJE Stipetć.Miškulin OB Karlovac,Hr

 

8:50 – 9:10

SUBCUTANA ANALGEZIJA I REHIDRACIJA-NOVE MOGUČNOSTI I POZNATE METODE Sponzorirano predavanje

 

9:10 – 9:30

NEUROPATSKA BOL KOD OPEKLINA

Martić,Panić KBC“Sr.Milosrdnice Hr

 

9:50 – 10:10

ALATI ZA PROCJENU BOLI I REGISTAR BOLESNIKA U AMBULANTI ZA KRONIČNU BOL- ULOGA MEDICINSKE SETRE ,Šlat.OB Karlovac, Hr

 

10:10 – 10:30

Pauza za kavu

 

10:30 – 10:50

 

CHILDRENC’S RECOVERY AFTER SURGERY-DEVELOPMENT OF AN INSTRUMENT

Ann-Cathrine Bramhagen PhD,senior lecturer

Malmo University,Švedska

 

11:10 – 11:30

PARENTS’ EXPERIENCES WHEN THEIR CHILD IS UNDERGOING AN SLECTIVE COLONOSCOPY

Vedrana Vejzovic PhD student

Malmo University,Švedska

 

11:30 – 11.50

OBRAVNAVA BOLEČINE PRI ZLOMU KOLKA

Skuhala, Stanjko, Bricelj-Čelan,SB Ptuj,SLO

 

11:50 – 12:10

UTJECAJ HOSPITALIZACIJE NA ŽIVOT PACIJENTA

Ban, Vlah, Babajić,

Klinički bolnički centar Rijeka ,Hr

 

12:10 – 12:30

UTJECAJ SOCIODEMOGRAFSKIH OBILJEŽJA NA PERCEPCIJU BOLI KOD STARIJIH OSOBA

Sajko, Canjuga, Sveučilište Sjever

Pupovac.,Dom zdravlja Zadar

Možanić., Caritasov dom Ivanec,HR

 

12:30 – 12:50

 

POSTOPERATIVNA ANALGEZIJA KOD OPERACIJE TOTALNE ENDOPROTEZE KOLJENA PREDUVJET KVALITETNE ZRDAVSTVENE NJEGE – FEMORALNIM BOLOKOM DO CILJA

Košutar, Dugi, Hranj, Martinčević A.,OB Varaždin, Hr

 

12:50 – 13:10

 

NEFARMAKOLOŠKE TEHNIKE UBLAŽAVANJA BOLI – AKUPUNTURA

Škvorc, Peharda,  Krsnik, Balić,  Podvezanec,.ŽB Čakovec

 

13:00 – 14:00

Pauza za ručak

 

Voditelj:Martić,Miškulin,Šlat

 

14:00 – 14:20

ETIČKE DVOJBE UBLAŽAVANJA BOLI

Smješka, Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije, Zadar, Hr

 

14:20 – 14:40

 

NEFARMAKOLOŠKI POSTUPAK UBLAŽAVANJA DUŠEVNE BOLI-PROGRESIVNA MIŠIČNA RELAKSACIJA

Škarica,  Relja ,Sveučilište u Zadru Lidija Baraba, OB Zadar, Gusar, Leto, Sveučilište Zadar,Hr

 

14:40 – 15:00

PREEMPTIVNA ANALGEZIJA KAO PREVENCIJA POSLIJEOPERACIJSKE BOLI

Kušan, Hercigonja, OB Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Zabok, Hr

 

15:00 – 15:20

LIFE  ACTIVITIES DEPENDENT PAIN.,Dobnik,Tomažić.,UKC Maribor, FZV Maribor,SLO

 

USPOREDBA UČINKOVITOSTI AKUPUNTURE I FARMAKOLOŠKE TERAPIJE U LIJEČENJU MIŠIČNNO KOŠTANE BOLI

Letić;Baković,KBC Rijeka Hr

 

15:20 – 15:40

ULOGA ANESTEZIOLOŠKOGA TEHNIČARA KOD PRIMJENE REGIONALNE ANESTEZIJE-AKSILARNI BLOKU

Bedeniković,Kikić,OB Karlovac,HR

 

15:40 – 16:00

PSYHOTHERPY AS A FORM OF PAIN TREATMENT

Darija Peterec Kotar, Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora,Višnja Gora,SLO

 

16:00 – 16:20

Pauza za kavu

 

Voditelj:Ban.Skuhala,Lubina

 

16:20 – 16:40

Sponzorirana predavanja – radionica

 

16:40 – 17:00

RADIOFREKVENTNA ABLACIJA I RADIOFREKVENTNA NEUROMODULACIJA U LIJEČENJU BOLI

Lubina, Abramović,KBC Osijek,Hr

 

17:00 – 17:20

 

17:20-17:40

USPOREDBA INTENZITETA BOLI U ODNOSU NA VRSTU OPERATIVNOG ZAHVATA, KOD BOLESNIKA NA KOŠTANO-ZGLOBNOJ KIRURGIJI KB DUBRAVA

Slunjski;Mesar,KB Dubrava,Zagreb,Hr

UTJECAJ ANKSIOZNOSTI NA SMANJENJE PRAGA INTRAOPERATIVNE BOLI KOD BOLESNIKA NA MALIM KIRURŠKIM ZAHVATIMA,

Fabić, Gašparić, Hlapčić, Srednja škola, Čakovec, Hr

 

17:40  – 18:00

BOL KOD ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENOJ  NJEZI NA TRAUMA ODJELU,

Ratajc,Kegl,UKC Maribor,FZV Maribor,SLO

 

18:00 – 18:20

 

TAP BLOKOM DO SMANJENJA UPOTREBE ANALGETIKA I ŠTO SKORIJEG OPORAVKA BOLESNIKA U POSTOPERACIJSKOM VREMENU

Hranj, Košutar, Dugi, Martinčević A.,OB ,Varaždin, Hr

 

18:20 – 18:40

 

NAUČIMO MED.SETRE O OSNOVAMA POZNAVANJA POSTOPERATIVNOG BOLA Slavica Trifunčević, Instituti Vojvodine, Sremska Kamenica,Srbija

 

20:30

Svečana večera