Sve više građana pije antidepresive i lijekove za smirenje

Posljednje stručne analite potrošnje ljekova pokazale su da sve više građana koristi antidepresive, te lijekovi za anksiozni poremećaj.
Mnogi od njih izbjegavaju potražiti stručnu pomoć, pa samo kupuju i nabavljaju lijekove, no psihijatri upozoravaju da je to opasno raditi, te ih pozivaju da, ukoliko odjećaju tegobe, potražu stručnu pomoć.
Psihijatrijski bolesnici su najčešće na dnu društva, nezaposlene osobe, najčešće zadužene i bez svijetlije perspektive.
Prema objavljenim podacima, i depresija i anksioznost su sve češće bolesti, a usporedbe sa ostalim zemljama svijeta pokazuju da su Hrvati vrlo depresivan narod.
Najviše se troše lijekovi za napetost, nemir, nesanicu, ali kod dugotrajnog uzimanja ljudi postanu ovisni o tome.
Liječnici preporučuju pacijentima da izbjegavaju piti lijekove na svoju ruku, te da paze da ne ostanu ovisni o njima.