SVEUČILIŠTE Besplatan tečaj češkog jezika

Centar za strane jezike Sveučilišta u Zadru u suradnji s lektoratom Južnomoravske regije organizira besplatan tečaj češkog jezika (razine A1 i A2 prema ZEROJ-u) za sve zainteresirane građane.

Polaznici snose troškove upisa u iznosu od 26.55 EUR.

Tečajeve izvodi izvorna govornica češkog jezika, lektorica Kristýna Rygolová.

Raspored predavanja:
razina A1 – utorkom, počinje 12. rujna 2023., 18.30 – 20.45 sati;
razina A2 – srijedom, počinje 13. rujna 2023., 18.00 – 20.15 sati.

Obje razine izvode se do kraja lipnja 2024. u ukupnom trajanju od 140 sati.

Polaznicima će se po uspješno položenom završnom ispitu izdati potvrda o poznavanju češkog jezika prema ZEROJ-u.

Više informacija na tel. 023 400 433 ili mailom na e-adresu csj@unizd.hr

Upisi traju od 1. do 11. rujna 2023. putem on-line prijavnice.