Sveučilište organiziralo  predavanje o kruzing turizmu u Putničkoj luci Gaženica Sveučilište organiziralo  predavanje o kruzing turizmu u Putničkoj luci Gaženica
Sveučilište u Zadru organiziralo je u petak u Putničkoj luci Gaženica edukativno događanje na temu “Kruzing turizam u Zadru i Zadarskoj županiji”. Obilazak putničke... Sveučilište organiziralo  predavanje o kruzing turizmu u Putničkoj luci Gaženica

Sveučilište u Zadru organiziralo je u petak u Putničkoj luci Gaženica edukativno događanje na temu “Kruzing turizam u Zadru i Zadarskoj županiji”. Obilazak putničke luke i predavanja održani su u okviru projekta “Smart and Slow Tourism Supporting Adriatic Heritage for Tomorrow” koji je sufinanciran u sklopu programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020, a kojim se, između ostalog, nastoji razviti pametan i učinkovit okvir za upravljanje, marketing i promociju u turizmu te omogućiti transfer tehnologija i znanja dionicima na lokalnoj, regionalnoj i EU razini.

O kruzing turizmu studentima, profesorima, turističkim vodičima i drugim zainteresiranim uzvanicima govorili su generalna direktorica Zadar Cruise Port Rebeka Pevec, koja je studente na početku i provela putničkom lukom, voditelj službe koncesija Lučke uprave Zadar Marin Slavić, direktor turističke agencije Terra travel Tomislav Fain i izv. prof. dr. sc. Božena Krce Miočić. 

– U svijetu je sve veći interes za Zadrom kao odredištem cruisera, ali ostaje nam golemi prostor za poboljšanja, prostor za kreiranje proizvoda i usluga na koje bi putnici mogli trošiti. Gosti su cruisera prosječno u sedam dana posjete pet gradova i potroše 750 dolara, što znači da u svakom gradu u prosjeku u tih 8-10 sati potroše oko 150 dolara. Trebamo se potruditi da im u tom kratkom vremenu ponudimo sve što možemo, kako bi se oni jednog dana vratili u privatnom aranžmanu, istaknula je Pevec.

Grad Zadar i Zadarska županija imaju veliki potencijal postati prepoznatljiva i važna destinacija u kruzing industriji na Jadranu i Mediteranu, a jedan od načina, ističe Krce-Miočić, je spojiti Zadar sa zaleđem, Ravnim kotarima, koji je još uvijek nisu turistički dovoljno valorizirani.

– Turistima s kruzera najlakše je ponuditi već poznate ture, koje više ne nude ništa novo i uzbudljivo. Mi im možemo ponuditi bogatstvo izleta, čime ćemo osigurati disperziju turista u destinaciji. Ravne kotare možemo podignuti samo suradničkim pristupom, da svi radimo na promociji naše nematerijalne baštine, koju ni sami dovoljno ne poznajemo. Turisti moraju znati da tridesetak kilometara od Zadra imaju tišinu, priliku za odmor od gradske gužve, istaknula je Krce Miočić.

S time se složio i direktor Terra Travela Tomislav Fain, koji je rekao da je često razlog „igranja na sigurno“ taj da je tako najjednostavnije raditi. Međutim, činjenica je da i gosti obično idu na sigurno, pa tako od 60 izleta koje imaju u ponudi velika većina njih odabire šest najčešćih. Kornate ne treba ni reklamirati, dok je odlazak na gospodarstvo na kojemu su radili s domaćinima u dvije godina odabralo samo šest turista u jednoj turi.

– Takve stvari morali bismo promovirati, pozvati predstavnike kruzing kompanija, pokazati im u tjedan dana što sve nudimo u našem zaleđu, pa bi oni takve ture možda preporučivali svojim putnicima, rekao je Fain.

Marinko Slavić govorio je o značenju same putničke luke, koja je omogućila šestorostruko povećanje gostiju s cruisera u proteklih deset godina. 

– U 2013. godini imali smo 31 tisuću putnika, što su bile maksimalne brojke s obzirom na ograničenja u kapacitetu i gazu. U 2019. imali smo rekordnu godinu sa 180 tisuća putnika s cruisera, a i sama Putnička luka Gaženica, kada se pridodaju trajekti i ostale linije, ruši sve rekorde s 571 tisućom vozila i 2,6 milijuna putnika. Zamislite što bi se samo događalo da smo ih sve iskrcali na Poluotok kao ranije, rekao je Slavić.